5 minut/y čtení (1015 slov)
Doporučené

Je lepší fotovoltaika nebo solární kolektory?

Je lepší fotovoltaika nebo fototermika? Který solární systém je lepší, fotovoltaika nebo fototermika?

Který systém je pro vás lepší?

 • Na trhu je celá řada solárních systémů, kterými lze ohřívat vodu. Protože je pro laika čím dál těžší se v dané problematice vyznat, připravili jsem pro vás porovnání solárního termického systému s fotovoltaickým. Porovnávat budeme pouze ty systémy, které jsou určeny pro ohřev vody, neboť s poklesem ceny fotovoltaických systémů se začalo více hovořit i o možnostech ohřevu vody těmito systémy. 

Pár slov k fotovoltaickým systémům

 • Fakta o fotovoltaice jsou malinko jiná. Mezi lidmi začal tradovat mýtus o tom, že účinnost fotovoltaických panelů v zimním období neklesá a převažují tak výhody použití tohoto systému nad systémem fototermickým. Zároveň vznikl jakýsi předpoklad toho, že fototermické kolektory od podzimu do jara negenerují tepelnou energii potřebnou k ohřevu vody. Tyto a další podobné názory jsou v rozporu s realizovanými měřeními a technickými výpočty. 

Fotovoltaiku se vyplatí prodávat, ale co koupit?

 • Čím dál více webových stránek na internetu dává prostor fotovoltaickým systémům, jejichž výkony jsou založeny spíše na kupeckých počtech, namísto regulérních technických výpočtů. Původcem těchto dezinformací jsou zpravidla prodejci jednotlivých systémů, kteří se tímto snaží zvýšit šanci v prodeji toho nebo onoho produktu. 
 • Česká republika se svezla na určité vlně fotovoltaiky, domníváme se, že vzhledem k návratnosti těchto systémů dojde k rychlému vystřízlivění a postupem času budou montáže fotovoltaických systémů ustupovat. Toto za předpokladu, že nedojde k výrazné změně ceny a výkonu fotovoltaických článků. 

K výrobě elektřiny jedině fotovoltaiku!

 • Pokud chceme vyrábět elektřinu, vždy volíme solární fotovoltaické systémy, neboť fototermika výrobu elektřiny neumožňuje. Naproti tomu, pokud chceme ušetřit náklady za ohřev teplé užitkové vody, vždy je vhodnější pořídit si fototermický solární systém, který je pro tyto účely vhodnější. Fotovoltaický systém nám dodává elektřinu, fototermický systém nám dodává tepelnou energii.
 • Při výběru jednotlivých systémů je také třeba vzít v potaz potřebnou plochu pro správné dimenzování jednotlivých systémů. Solární fototermické systémy zpravidla vyžadují k instalaci o mnoho méně plochy na střeše RD, než systémy fotovoltaické.
 • Abychom dospěli k jednoznačnému závěru, který ze systému je vhodnější, je nutné zabývat se technicko- výpočtovou částí navrženého systému. V článku srovnáme výkony jednotlivých systémů a budeme si tak moci vytvořit objektivní názor, kterému ze systémů dát přednost. Jedná se o srovnání zisků všech sestav, které jsou určeny k ohřevu teplé užitkové vody. 

Srovnání fotovoltaického a fototermického systému

1. Fotovoltaický systém s polykrystalickými panely

Složení systému: 200 l solární zásobník, 8 polykrystalických panelů 8x 250 W zapojených sériově do DC elektrického topného tělesa o výkonu 2 kW umístěného ve spodní části zásobníku TUV. Výkon těchto kolektorů je 2 kW a plocha potřebná k instalaci solárních panelů na střeše RD je 13.5 m2

Největší vliv na výkon celého fotovoltaického solárního systému má sluneční ozáření, které má přímý vliv na generovaný elektrický proud. Další zásadní vliv je teplota fotovoltaických článků, která ovlivňuje napětí na jednotlivých solárních panelech. Do výpočtu bude zahrnuta fotovoltaická varianta se sledovačem i bez sledovače.

2. Fototermický systém s deskovými solárními kolektory

Složení systému: 200 l solární zásobník, 2 ks deskové kolektory s absorpční plochou 2.5 m2. Délka kolektorového okruhu je 2x 20m, tepelná izolace 19mm skelnou vatou. Umístění tepelného výměníku ve spodní části solárního zásobníku. Pro stanovení skutečných přínosů je do spotřeby energie zahrnuta i spotřeba čerpadla a solárního regulátoru potřebného k řízení solárního fototermického systému.


Roční výsledky simulace solárního ohřevu vody

Typ solárního systému Energie potřebná pro dohřev kWh Solární tepelné zisky kWh Solární podíl na pokrytí
Fotovoltaický systém MPPT off 
1964 803 29 %
Fotovoltaický systém MPPT on1442132548 %
Fototermický solární systém 1090167761 %

Jak dopadl souboj fotovoltaiky s termikou?

 • Ve výsledcích celoročního přínosu pro ohřev teplé užitkové vody jednoznačně nad všemi fotovoltaickými systémy vítězí právě fototermický solární systém složený z plochých deskových kolektorů. Právě tento systém dodá téměř o 25% více energie, než srovnatelný fotovoltaický systém se sledovačem výkonového maxima a téměř o 100% více energie, než fotovoltaický systém, který není opatřen sledovačem výkonového maxima.
 • Z výsledků srovnání fototermických a fotovoltaických systémů vyplývá, že FV solární systémy jsou k ohřevu teplé užitkové vody oproti fototermickým solárním systémům značně nevýhodné. Pokud bychom uvažovali o stejné pořizovací ceně jednotlivých systémů, fotovoltaické systémy by tak byly značně nevýhodné a jejich návratnost by byla mnohem delší. 

 Pojďte s námi do solárních panelů, uděláme Vám super nabídku.

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Umístění topného tělesa sníží využitelnost fotovoltaiky

 • Vzhledem k tomu, že ve fotovoltaických systémech je topné těleso umístěno ve spodní části solárního zásobníku, značně se snižuje využitelnost fotovoltaické energie oproti systémům fototermickým, které mají topné těleso zpravidla v ½ zásobníku a tepelný výměník se nachází při jejich spodní části. 

Pro fotovoltaiku si připravte půlku střechy

 • Pro instalaci fotovoltaického solárního systému k ohřevu teplé užitkové vody se stejným výkonem jako ohřev TUV fototermikou bude také zapotřebí mnohonásobně větší plocha na střeše rodinného domu. To stejné platí i při zatížení střešní konstrukce, které při větším množství fotovoltaických panelů bude větší. Zatížení střechy fotovoltaickými panely je na 1m2 menší, než fototermikou, zároveň, je ale třeba k instalaci takového systému potřeba mnohem větší plocha. Je to dáno především nižší účinností fotovoltaických panelů oproti deskovým kolektorům. 

S čím nás ještě fotovoltaika potrápí?

 • Náklady na dohřev fotovoltaikou jsou mnohem větší, než náklady na dohřev fototermikou. V potaz také musíme vzít degradaci výkonu cca 1% ročně, která se týká všech fotovoltaických systémů. Po 20 letech užívání takového systému bychom dospěli k závěru, že je v porovnání s fototermickým systémem k ohřevu vody zcela nevhodný.
 • Otázkou zůstává dlouhodobá bezpečnost fotovoltaických systémů, jejich recyklace a přístup k těmto systémům v krizových situacích (hašení a podobně). 

ZDROJ: TZB info

Automatický režim chrání solární systém
Instalace solárního ohřevu vody na letním táboře