1 minuta čtení (268 slov)

Nová zelená úsporám 2013- 2021

Poslední šance čerpat dotace na solární ohřev vody z programu Nová zelená úsporám 2013- 2021

  • Letos končí program Nová zelená úsporám, takže pokud uvažujete nad solárním systémem na ohřev vody, neváhejte. Aktuálně lze zatím stále bez problémů žádat o dotace a zajistit jejich proplacení. Celková výše dotace na solární kolektory se v programu NZÚ nijak nezměnila a činí 35.000,- Kč na sluneční kolektory a 5.000,- Kč na projektovou dokumentaci, kterou bude k úspěšnému schválení žádosti potřebovat. Samozřejmě, že dotace vyřizujeme na klíč, to znamená, zcela bezstarostně za Vás vyřídíme jak zpracování projektu na solární ohřev tak podání elektronické žádosti o dotaci na solární ohřev. O dotace je tak možné žádat až do konce roku 2021

Ohlédnutí za programem Nová zelená úsporám 2013- 2021

  • Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám jsem pro vás zrealizovali stovky solárních systémů. Program Nová zelená úsporám byl spuštěn  v roce 2013, kde se ještě začínalo s nutností registrace dodavatelů do tohoto dotačního programu a výrobky podléhaly zápisu do seznamu výrobků a technologií. Postupem často se upustilo do zbytečné byrokracie a dotace z programu Nová zelená úsporám běžely jako na drátkách. Ustoupilo se od povinnosti registrovat zhotovitele v seznamu odborných dodavatelů, toto však bylo nahrazeno povinností splnění zkoušky Instalatér termických solárních soustav v dikci MPO ČR. Stejně tak se upustilo od nutnosti zápisu výrobků do seznamu vedeného SFŽP ČR a nyní postačuje, prokáže li se shoda výrobku s podmínkami přiznání dotace. Určitě se jedná o rozumný krok, kdy se otevřel trh pro celou řadu nových produktů, ať už se jednalo o solární kolektory nebo třeba tepelná čerpadla. Stále však platí přísné podmínky na výkon dotovaných produktů, za kterých je možno dotaci získat.
Vakuové trubicové kolektory. Proč jsou ideální vol...
Jak zjistit výkon solárního kolektoru - klíč k úsp...