1 minuta čtení (268 slov)

Nová zelená úsporám 2013- 2021

Poslední šance čerpat dotace na solární ohřev vody z programu Nová zelená úsporám 2013- 2021

  • Letos končí program Nová zelená úsporám, takže pokud uvažujete nad solárním systémem na ohřev vody, neváhejte. Aktuálně lze zatím stále bez problémů žádat o dotace a zajistit jejich proplacení. Celková výše dotace na solární kolektory se v programu NZÚ nijak nezměnila a činí 35.000,- Kč na sluneční kolektory a 5.000,- Kč na projektovou dokumentaci, kterou bude k úspěšnému schválení žádosti potřebovat. Samozřejmě, že dotace vyřizujeme na klíč, to znamená, zcela bezstarostně za Vás vyřídíme jak zpracování projektu na solární ohřev tak podání elektronické žádosti o dotaci na solární ohřev. O dotace je tak možné žádat až do konce roku 2021

Ohlédnutí za programem Nová zelená úsporám 2013- 2021

  • Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám jsem pro vás zrealizovali stovky solárních systémů. Program Nová zelená úsporám byl spuštěn  v roce 2013, kde se ještě začínalo s nutností registrace dodavatelů do tohoto dotačního programu a výrobky podléhaly zápisu do seznamu výrobků a technologií. Postupem často se upustilo do zbytečné byrokracie a dotace z programu Nová zelená úsporám běžely jako na drátkách. Ustoupilo se od povinnosti registrovat zhotovitele v seznamu odborných dodavatelů, toto však bylo nahrazeno povinností splnění zkoušky Instalatér termických solárních soustav v dikci MPO ČR. Stejně tak se upustilo od nutnosti zápisu výrobků do seznamu vedeného SFŽP ČR a nyní postačuje, prokáže li se shoda výrobku s podmínkami přiznání dotace. Určitě se jedná o rozumný krok, kdy se otevřel trh pro celou řadu nových produktů, ať už se jednalo o solární kolektory nebo třeba tepelná čerpadla. Stále však platí přísné podmínky na výkon dotovaných produktů, za kterých je možno dotaci získat.
Trubicový solární ohřev vody
Výkon solárního kolektoru