7 minut/y čtení (1310 slov)

Cizí firma neplní sliby? Požadujte vrácení zálohy a svěřte instalaci nám- rychle, spolehlivě a bez starostí!

Uhradili jste zálohu a nic se od té doby neděje? Chtějte své peníze zpět, instalaci svěřte poctivé firmě!

V poslední době se na nás začali obracet klienti s alarmujícími příběhy o investicích do solárních systémů na ohřev vody, které se změnily v noční můry. Tito klienti nám sdělili, že původně vložili svou důvěru - a nemalé finanční zálohy - do společností, které slibovaly instalaci solárního termického ohřevu vody. Mnozí z nich se s důvěrou obrací na naši společnost po zkušenosti, kdy si zaplatili zálohu za slibovanou technologii využívání solární energie, jen aby po roce zjistili, že nemají ani solární systém, ani peníze. Nyní stojí před náročným úkolem: jak získat své peníze zpět a zároveň nezůstat bez slíbeného zeleného řešení pro jejich domácnosti.

Bohužel jsou zde i takové firmy, které zvládají marketing a výběr záloh lépe, než instalace samotného zařízení, které je předmětem smlouvy o dílo. Konkrétní firma byla již několikrát i v černých ovcích, stále však díky důmyslnému marketingu naláká obrovské množství zákazníků, kteří jí s prvotní důvěrou svěří své peníze. Často se firmy ohánějí stovkami montážních skupin, což zdaleka nebývá pravda. Účelem je vzbudit v zákazníkovi pocit jistoty, že za své peníze dostane solární systém rychle a bez nejmenších problémů. Opak je pravdou. Proto doporučujeme, před uzavřením smlouvy o dílo, zjistěte si na internetu co nejvíce informací o realizační firmě. Tomto samozřejmě platí obecně. 

S údivem sledujeme jak některé firmy mají pozitivní i negativní recenze. Z našeho pohledu firma buď odvádí svou práci dobře a má kladné recenze, nebo špatně a má je negativní. Smíšené názory spíše mohou naznačovat, že ty pozitivní si firmy tvoří sami pomocí zdatných marketérů. Na internetu je třeba být obezřetný a zjistit si co je reklamní článek a co nestranná informace třetích stran o jednotlivých produktech, ať už se jedná o solární systémy, fotovoltaické systémy nebo třeba tepelná čerpadla.

Tato situace není jen o ztrátě financí. Odhaluje hlubší problém v oblasti důvěry v solární technologie a poskytovatele těchto služeb. Naše firma přichází s řešením a podporou pro ty, kteří se cítí podvedeni. 

Zálohy zaplacené, komunikace ztichla

Solární termické systémy jsou propagovány jako ekologická a ekonomická alternativa k tradičním způsobům ohřevu vody. Nadšení z možných úspor a z přispění k lepšímu životnímu prostředí vedlo mnoho lidí k investici do těchto systémů. Zákazníci, kteří se na nás nyní obrací, však své rozhodnutí hořce litují, zaplatili zálohy u firem, které jim solární ohřev vody slibovaly, následně komunikace utichla. Obchodní zástupci, kteří zakázku vyjednali, u firmy už dávno nepracují, zákazník se přehazuje z jednoho obchodního zástupce na dalšího, zaplacená zakázka ale stále zůstává nezrealizována.

Po zaplacení zálohy v řádech desetitisíců či statisíců korun očekávali klienti instalaci během několika měsíců. Avšak, když se termíny začaly odkládat a komunikace s dodavatelem se stávala stále obtížnější, naděje na ekologické vytápění či ohřev vody vystřídalo zklamání a frustrace. Nezvedají telefony, neodpovídají na emaily, nikdo nekomunikuje....

Smlouva, kterou podepsali, navíc obsahuje pokutu za její výpověď, což je další překážka na cestě k odškodnění.

Vykutálená smlouva o dílo: Příběh záloh bez realizace

Zákazníci nám posílají smlouvy o dílo, které uzavřely s konkurenční firmou a dotazují se jak nejlépe smlouvu vypovědět. Nakoukli jsme pod pokličku a rozebrali pár zajímavých bodů ve smlouvě. Pečlivě si kontrolujte co podepisujete, protože jen tak můžete účinně předcházet případným nepříjemnostem.

Odpovědnost za přípravné práce: bod 2.2

Zde je uvedeno, že objednatel musí zajistit stavební připravenost místa. 

To může být nevýhodné, pokud objednatel nemá dostatečné znalosti nebo prostředky k provedení těchto přípravných prací. Samozřejmě firma nabízí své řešení: TUČNOU POKUTU.

Neúplný rozpočet: bod 3.1 a 3.4

Smlouva obsahuje ustanovení, že rozpočet nemusí být úplný a zhotovitel může požadovat navýšení ceny, pokud se objeví při provádění díla nepředvídatelné potřeby. To může být pro objednatele rizikem, neboť nemá přesnou představu o konečné ceně a může být požadováno dodatečné financování. V konečném důsledku lze těžko posoudit nakolik je daná nabídka konkurenceschopná, když uváděná cena je pouze orientační. Velice často jsou právě tyto nabídky ořezány a zákazníkům doúčtovány další náklady spojené s materiálem a vícepracemi. 

To co se zdálo zpočátku jako výhodná cena se může velmi snadno změnit v pravý opak. Zakázka s nízkou cenou tak může povyrůst až o desítky % z původní, na první pohled výhodné ceny.

Prodloužení doby plnění 

Pokud je objednatel v prodlení s přípravou místa nebo s úhradou zálohy, prodlouží se doba pro provedení díla. Toto může způsobit zpoždění v dostupnosti užívání díla (v tomto případě solárního systému).

Očima zákazníka tato věta znamená, že čím dříve zaplatíme zálohu, tím dříve se začne s pracemi bez zbytečných odkladů. 

Očima firmy tato věta znamená, že když zákazník zaplatí, už neuteče a počká až na něj jednou přijde řada. Nebo také nepřijde.

Smluvní pokuty

6.4. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, jsou si smluvní strany povinny vrátit vše, co si podle této smlouvy do té doby poskytly. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit náklady, které by vznikly při plnění předmětu smlouvy do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.5. V případě prodlení objednatele s úhradou zálohy nebo se zajištěním stavební připravenosti místa delším než 14 dnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na odstoupení od smlouvy a na náhradu škody.

Objednatel je povinen zaplatit zálohu a zbývající část ceny do stanovených termínů. Pokud dojde k zpoždění v platbách, může to vést k dodatečným sankcím. 

Pokud objednatel není schopen zajistit stavební připravenost nebo zaplatit zálohu včas, může být povinen zaplatit smluvní pokutu. Tato částka může být vnímána jako přísná. Toto považujeme za tristní ve vztahu k zákazníkovi. Zákazník vloží důvěru do dané firmy a pokud se zpozdí s úhradou zálohy před započetím díla je mu ukládáno zaplatit pokutu ve výši až 20.000,- Kč. Těžko usuzovat jak se k této částce daná firma dobrala. V každém případě to jen bezdůvodně zvyšuje zisk firmy na úkor zákazníka. Takovouto smlouvu doporučujeme rozhodně nepodepisovat.

A záruční podmínky?

Je důležité zkontrolovat přílohu č. 3 smlouvy týkající se záručních podmínek, jelikož záruční podmínky mohou být omezené nebo spojené s určitými požadavky, které mohou být pro zákazníka nevýhodné.

Světlo na konci tunelu s naší firmou

Vzhledem k tomuto nešťastnému vývoji jsme se rozhodli nabídnout vlastní řešení. Naše společnost, která si zakládá na transparentnosti a spolehlivosti, nabízí těmto klientům speciální konzultace zdarma. Cílem je nejen poradit, jak postupovat při získávání záloh zpět, ale také nabídnout alternativní řešení pro jejich potřebu solárního ohřevu vody.

Pro klienty, kteří chtějí dát solární energii druhou šanci, přicházíme s nabídkou solárních systémů, které jsou nejen spolehlivé, ale především dodávané včas a s maximální podporou.

Rozumíme obavám těch, kteří již jednou byli podvedeni, a proto jsme připraveni nabídnout výhodné podmínky a pružné platební možnosti.

Jak nás hodnotil klient, který vypověděl smlouvu s jinou firmu pro neplnění termínu montáže?

Firmu Kocián jsem našel na webu poté, co mi jiná "velká firma" víc než rok slibovala montáž solárů. Pan Kocián mi vysvětlil postup a způsob práce, nejvíce na mne po předchozí zkušenosti zapůsobilo, že soláry namontují, uvedou do provozu a poté zašlou fakturu. Jak řekli, tak i udělali, chlapi přijeli, koukli na střechu a do sklepa a už to jelo. Připravili a připojili nádobu na ohřev vody, další týden přijeli a domontovali a spustili celý systém. Ještě ten večer jsem se sprchoval ve "slunečné" vodě. Rychlost, kvalita a čistota práce je způsob práce firmy Kocián. Ke všemu mě vedli krok za krokem na vyplnění žádosti o dotaci (veškeré podklady mi dodali sami a automaticky) a já celé léto využívám teplou vodu. Když nesvítí sluníčko a já druhý den vypotřebuju zásobník, spustím elektrickou patronu a teplá voda je za hodinku. Vřele doporučuji skvělou firmu Kocián jako kvalitní a rychlou firmu se sympatickými odborníky. Ještě jednou děkuji. 

Recenze a hodnocení - Solární systémy Kocián - Najisto.cz

Hodnocení firmy Solární systémy Kocián(Bechyně). Přečtěte si reálné recenze a zkušenosti opravdových zákazníků. Ověřené kontakty z katalogu firem Najisto.cz.
Od 17.ledna 2024 se přitvrzuje u FVE na ohřev vody
Zelený paradox: Po získání státní dotace na FVE oh...