6 minut/y čtení (1119 slov)

Tento solární systém by ušetřil statisíce na ohřevu TUV

solární ohřev vody za statisíce Solární systém co by ohřál spoustu vody

2021 Příbram: oprava roky nefunkčního solárního systému

1. Prohlédneme si soláry a začínáme hledat závady

  • Solární systém skutečně nefunguje. Protože se jedná o vakuové trubice je předem jasné, že opravu bude komplikovaná, ale ne nemožná. Vycházíme z předpokladu, že pokud daný solární systém uvedeme opětovně do provozu bude sloužit pouze k dohřevu vody. Je pravděpodobné, že odběr vody bude dostatečně velký, aby přetápění solárního systému bylo minimální a byla tak zachována jeho co nejdelší funkčnost. Méně časté přetápění celého systému bude mít velký vliv na provádění následujících servisních intervalů.

Jsme na místě a máme snahu pomoci.

Jak je na tom technická místnost?

  • V technické místnosti nalézáme celou řadu netěsností, u čerpadla, u expanzní nádrže a podobně. K ovládání solárního systému byl zvolen regulátor s ovládacím programem vyrobeným na zakázku. Ovládání celého systému je intuitivní. Po zapnutí je jasné, že solární systém skutečně nefunguje, čerpadlo zavrčí a nic... Výkon solárních kolektorů na ohřev vody je přenášen na instalovaný deskový výměník. Na dům o výšce 44m instalovala realizační firma čerpadlo Grundfos CM1-2-A-R-I-E s maximální výtlakem 18m. To člověka na začátku příliš nepotěší.
Intuitivní solární regulátor
Tenhle systém už dávno netěsní

Čeká nás spousta hodin odborné práce. Ve stínu je 33°C, střecha rozpálená.

Ještě si prohlédneme střechu

  • Vstoupíme na střechu domu a rovnou začínáme obhlídkou solárních kolektorů. Instalovány jsou desítky solárních kolektorů rozdělených do několika sekcí. Už při letmém pohledu vidíme velmi mnoho netěsností. Čidla kolektorů jsou nevhodně umístěna. Kaučuková izolace se začíná vlivem UV záření na mnoha místech rozpadat. Instalované vyvažovací ventily nepůsobí příliš důvěryhodně ve vztahu k instalovanému měděnému potrubí. Zkrátka tento solární systém nevypadá, že někdo pořádně promýšlel.
Vyvažovací ventily solárního ohřevu
Desítky solárních vakuových kolektorů na střeše domu
Zapojení solárních kolektorů do jednotlivých pásem
Pohled zhora na solární kolektory

Instalační vady a netěsnosti jsou všude kam se podíváme. Našli jsem přes 30 netěsných míst.

Netěsnosti jsou i na svěrných vsuvkách
Další z netěsností na potrubí
Netěsnosti jsou skoro všude
Původem glykol, nyní něco mezi karamelem a asfaltem

2. Solární systém na počátku instalace fungoval dobře

  • Z informací předsedy SVJ vyplynulo, že solární systém po instalaci fungoval. Tato informace je pro nás velmi důležitá, protože způsob provedení celé zakázky tomu příliš nenapovídal. Informace je významná také tím, že uvedeme li solární systém do původního stavu, bude fungovat.
  • Z informací které jsme dále dostali, jsme pochopili, že vlastníci objektu si spíše jen „mysleli“ že solární systém správně funguje a vodu ohřívá. Nepochybně solární systém generoval zisky a nějak fungoval, nelze však předpokládat, že to co jsme nalezli někdy fungovalo tak jak má. To ovšem předseda SVJ nedokázat objektivně posoudit. Na uváděné informace se tak nešlo vůbec spolehnout. O fungování solárního systému jsme si udělali vlastní úsudek s předpokládanými nutnými opravami.

Informace o tom, zda vůbec někdy tento solární systém na ohřev vody fungoval je pro nás velmi důležitá.

3. K solárnímu systému je projektová dokumentace

  • Projektová dokumentace, kterou jsme dostali k nahlédnutí o vůbec ničem nevypovídala. Jednalo se pouze o schématické zapojení typické pro solární kolektory. Bohužel „projekt“ neobsahoval vůbec nic čeho bychom se mohli chytit. Žádné hydraulické zapojení kolektorových polí, žádné informace k vyvažovacím ventilům, umístění teplotních senzorů, doporučené průtoky a podobně. Zhola nic. Bylo pro nás záhadou jak vlastně někdo dokázal vůbec takto solární systém namontovat a předpokládat jeho správnou funkčnost.

Solární systém takového rozsahu je třeba projektovat. Tohle nejde střílet od pasu...


Začínáme s opravou solárního systému

Vypuštění zbytků degradované solární směsi
Sítka filtru jsou totálně ucpaná zpečeným glykolem
Vyčištěné sítko filtru může zpět na své místo
Proplachovací zařízení připojené na solární systém k ohřevu vody

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne 

  • Nastal nečekaný zlom. Objednatel po 3 dnech nabyl dojmu, že se stal specialistou na solární kolektory a začal nám do řemesla fušovat. Několikrát jsme objednatele informovali, že jsme v místě instalace na práci, nikoliv na sálodlouhé přednášky o solárních systémech. Pracovat v jeho přítomnosti bylo natolik neúnosné, že jsme si sbalili nářadí a odjeli :( 
  • Domníváme se, že solární systém doposud nefunguje a nenašli nikoho na dokončení opravy. Je to však velká škoda, která ve svém důsledku stojí všechny obyvatele statisíce na ročních nákladech při ohřevu TUV. Pro odvedení nejlepších pracovních výsledků je však třeba i zajištění vhodného pracovního prostředí.

Je škoda, že tahle akce nedopadla...

Demontáž nefunkčního vakuového systému
Když instalaci solárů provádí každý, kdo má ruce a...