8 minut/y čtení (1697 slov)

Když instalaci solárů provádí každý, kdo má ruce a nohy

Demontáž solárního systému Demontáž solárního systému

Solární ohřev vody coby zmařená investice

 • Na mnoha technicky zaměřených internetových portálech se uvádí, že instalaci solárních kolektorů na ohřev vody by měla provádět zkušená firma. Tento článek vzniká, aby upozornil na rizika spjatá s neodbornou montáží.
 • Protože se nám neúměrně ozývají lidé poptávající servis solárních kolektorů na ohřev vody, rozhodli jsme se prostřednictvím internetu apelovat na zákazníky, aby pečlivě vybírali firmu, které montáž solárního ohřevu svěří.

Solárního ohřev je úžasná věc, instalaci ale svěřte profesionálům.

Kdo vám dnes může nainstalovat solární ohřev vody?

 1. Solární systém můžete instalovat sami.
 2. Solární ohřev můžete svěřit instalatérovi bez zkušeností.
 3. Instalaci solární systému můžete svěřit instalatérovi, co to dělal 10x
 4. Instalaci svěříte profesionálům.

1. Svépomocná montáž solárního systému

 • Pokud se rozhodnete instalovat solární systém svépomocí, hlavním důvodem bývá vidina, že něco uspoříte. Pravdou je opak, neuspoříte nic a ještě možná proděláte. Proč? Na svépomocnou montáž solárního systému nelze čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám. Tyto dotace jsou zpravidla vyšší, než je marže obchodníků. 
 • Pokud tedy svěříte montáž odborné firmě, můžete jen získat. Navíc je zde nutno vyzdvihnout fakt, že svépomocně solární systém nainstaluje málokdo. Čerpat z návodu k instalaci svépomocné montáže je jako koukat  na film o karate a myslet si, že venku přepereme celou vesnici. Co obnáší taková instalace si můžete přečíst v článku: solární ohřev vody svépomocí.

2. Všechno je jednou poprvé, aneb instalatér bez zkušeností

 • Máte známého instalatéra a chcete se na něj obrátit s instalací solárního systému? Pokud to dotyčný ještě nedělal, pravděpodobně se tím nebude chtít zabývat a riskovat problémy, které mohou neodbornou montáží nastat. Prodejce solárních systémů sice dodá potřebný návod k instalaci, ale to není zárukou úspěšně a kvalitně nainstalovaného systému. Navíc bez potřebných zkušeností zpravidla člověk stejně solární ohřev pořádně nenainstaluje. Někteří mohou oponovat, že se pouze snažíme zájemce odradit od snadnější či levnější instalace, ale tak to rozhodně není. Přirovnáme to k návodu na Youtube. Také si tak můžete prohlédnout jak opravit motor u auta, měnit rozvody...Zkuste to ale v praxi. Nejde to
 • Pokud solární systém nebude řádně pracovat je to ideální šance na pošramocení mezilidských vztahů s Vašim známým instalatérem. Pokud tedy uvažujete o solárním systému, máte známého instalatéra a sám se do toho nechce pustit, rozhodně ho nepřemlouvejte, zadělali byste na problém nejen sobě, ale i jemu.
 • V případě, že dotyčný instaloval solární ohřev poprvé, poznáme to velmi rychle z celé řady pochybení. Tyto systémy jsou také nejčastěji poruchové a instalace končí nefunkčním solárním systémem zpravidla do 2 roku užívání. 

3. Ti co montovali solární ohřev více, než 5x

 • Poznáme práci, montáž solárního ohřevu vody od firmy, co to nedělala poprvé, ale třeba už 10x. Montáž solárního systému prochází vývojovou etapou, kde poznáte, jestli daná firma je zkušená, nebo zatím stále tápe a vylepšuje nejrůznější pracovní postupy. Přijedeme-li na servis k zákazníkovi, dokážeme odhadnout zkušenosti firmy, co systém instalovala. Taková instalace je jako slohová práce  pod kterou se daná firma podepíše.
 • Těchto druhů instalací je v ČR asi nejvíce, jedná se o montáže ze kterých je čitelná určitá, ovšem malá zkušenost s instalacemi solárů. Jedná se především o nasmlouvané instalatéry a topenáře, kteří spolupracují s prodejci solárních systémů. Prodejce má reklamu na netu, zákazník poptá a zakázka putuje k instalatérovi se kterým má firma uzavřenou smlouvu o montáži.

4. Instalaci svěřte profesionálům

 • V ČR se nachází i pár firem, které solární systém jak dováží, tak i instalují. Těchto firem je skutečně hrstka, ale jedná se o největší odborníky v oboru. Nechceme jmenovitě uvádět, abychom někoho neupřednostňovali, ale víme o pár firmách, co umí solární systém odborně a pořádně nainstalovat. Paradoxem je, že se skutečně jedná jen o pár firem. Když ovšem poptáte solární systém na ohřev vody po internetu, osloví Vás přinejmenším desítky firem. Firmy si mohou konkurovat cenou, kvalitou produktů, ale zpravidla se opomíjí konkurence odbornou montáží. Jako by se staré dobré řemeslo vytratilo a firmy se snaží si konkurovat pouze cenou. To, že to pak u vás „někdo‘ odflákne je vedlejší.
 • Svoji práci máme rádi, děláme ji pořádně. Mrzí nás, když vidíme nefunkční solární systémy vinou špatné montáže, zmařené investice a podobně. Solární systém jde nainstalovat tak, že budete přesvědčeni, že se jedná o Vaši nejlepší investici za poslední desetiletí

Rádi Vám ho profesionálně nainstalujeme.

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

Teď mrkneme na solární systém, který se nevrátil

 1. Poptávka na servis, specifikace závady, požadavky.
 2. Ohledání závad, cenový rozpočet opravy solárního systému, návrh řešení.
 3. Demontáž solárních kolektorů.

1. Prosím o servis solárního systému

 • Oslovil nás klient s poptávkou na opravu solárního systému. Solární systém byl instalován před cca 7 lety. Závadu specifikoval tak, že ze solárního kolektoru vytéká voda. Zákazník se původně domníval, že se jedná o nemrznoucí směs, ale protože z kolektorů stále vytékalo medium rozhodl se zavřít vstup vody do bojleru. V tento okamžik klesl tlak na solárním systému na 0 a médium přestalo vytékat.  

2. Co znamená tato závada?

 • Z výše uvedeného jasně vyplynulo, že došlo k prorezavění solárního výměníku a solární kolektory se naplnily vodu z řadu. Protože venku zrovna mrzlo, došlo k zamrznutí tepelných trubic a kolektory popraskaly. Pokud  by měl zákazník zájem o zachování solárního ohřevu vody je jediným řešením výměna solárních kolektorů a solárního zásobníku. 

Rozsah takovéhoto poškození lze řešit buď opravou nebo demontáží poškozeného systému.

Náklady na opravu a zprovoznění jsou v řádu desetitisíců, přibližně 100.000,- Kč.

Výčet  prací potřebných k  znovu uvedení solárního systému do provozu:

 • vypuštění solárního okruhu.
 • demontáž solárního zásobníku a jeho odpojení od všech zdrojů tepla.
 • montáž nového solárního zásobníku, připojení na stávající zdroje tepla ( kotel TP, el, patrona).
 • demontáž poškozených solárních kolektorů a montáž nových.
 • plnění solárního systému nemrznoucí směsí, odvzdušnění, tlakování.
 • doprava, 2 dny práce.

Po špatné zkušenosti se zákazník přiklání k demontáži stávajícího systému.

3. Demontáž solárního systému

 • S demontáží solárního systému jsme začali v technické místnosti odpojením čerpadlové skupiny od solárního výměníku. Solární výměník jsme zaslepili, aby zákazník mohl i nadále používat bojler bez nutnosti jeho výměny. V tento okamžik zákazník uspoří investice do nového bojleru a za práci spojenou s jeho výměnou. V podstatě jede dál, jen bez solárního systému.
 • Další krok byla demontáž konstrukce a solárních kolektorů na ohřev vody instalovaných ve štítu domu.
Solární kolektory instalované ve štítu
Demontáž potrubních rozvodů
Vytékající kapalina z kolektorů
Postupující demontážní práce
Demontáž solárních panelů
Dokončovací práce, odstranění objímek
Demontáž nosné konstrukce
Objekt po demontáži solárního systému

 Co bylo příčinou zmařené investice?

 • Příčinu závady nelze jednoznačně identifikovat, s největší pravděpodobností se jednalo o celou faktorů, které ve svém důsledku měly vliv na nefunkčnost systému a jeho fatální selhání. Bez bližšího zkoumání rozebereme zjištěné závady a doplníme domněnkami, jinou možnost ani nemáme. Vezme to postupně dle níže uvedených bodů.

1. Způsob provedení instalace, skladování, přeprava materiálu

 • Expanzní nádoba byla namontována s přednastaveným provozním tlakem 2.5 bar. Instalující firma neprovedla její správné nastavení. Tlak na solárním okruhu byl cca 1.8 bar. Při plnění solárního systému tak v expanzní nádobě nebyla kapalina a solární systém byl z určité části zavzdušněn. Toto se muselo projevit především v zimním období, kdy ručička tlakoměru musela výrazně klesat oproti ročnímu období, kdy dochází k osvitu solárních kolektorů a zvýšení tlaku na solárním okruhu.
 • Pokud bylo špatně provedeno odvzdušnění celého systému mohlo toto být jedním z faktorů, který může v kombinaci s dalšími chybami ovlivnit životnost solárního výměníku uvnitř zásobníku. Obzvláště pokud byl solární výměník zavzdušněn lze předpokládat jeho prorezavění směrem do bojleru.
 • Co se týká dalších instalačních vad, nelíbí se nám způsob  upevnění nosné konstrukce, která byla ke štítu přichycena pouze šrouby v hmoždinkách. Takto provedené připevnění působí dosti vachrlatě. Je s  podivem, že konstrukce vydržela všechny ty roky až do demontáže a kolektory se neodlepily a nepadly na zem. Takže od nás palec nahoru, že toto dokázalo vydržet.
 • Na instalovaném, měděném potrubí je kaučuková izolace bez jakékoliv ochrany proti UV záření. Takto provedená izolace solárního potrubí časem steří, rozpadne se a nezbývá, než investovat další prostředky do její obnovy.
 • Prostup pro potrubí do sklepního prostoru domu byl vyplněn montážní pěnou. Jakýkoliv způsob překrytí montážní pěny by byl vhodný, například nanesení fasádního lepidla, překrytí plastovou krytkou a podobně. Zvolené řešení bylo: je tam díra, vyplníme pěnou. Řešení funkční, ale krátkodobé a neprofesionální.
 • Další z možností, která mohla mít vliv na poškození je vada na solárním zásobníku při jeho výrobě nebo skladování a přepravě. Poškození výměníku již před instalaci mohlo mít zásadní vliv na funkčnost sestavy. Nicméně nijak to neomlouvá zjištěné vady provedené při instalaci samotného systému.

2. Správný interval provedení servisních prací

 • Je velmi pravděpodobné, že pokud by byly provedeny kvalitně servisní práce a v řádném intervalu byla by šance této závadě předejít. Lze předpokládat, že kvalitní servisní technik by měl šanci včas odhalit hrozící kolaps systému. Otázkou zůstává, zda byly prováděny servisní práce a v jaké kvalitě. Domníváme se, že z výše uvedeného je zřejmé, že solární systém si žil vlastním životem bez kvalitně provedeného servisu.

3. Informovanost zákazníka

 • V určitém případě mohla i správná aktivita majitele solárního systému předejít stávající situaci. Jedná se především o to, že v okamžiku, kdy bylo podezření na špatnou funkčnost solárního systému, je třeba se ihned obrátit na servisní firmu a zajistit kvalitní provedení servisních prací. Přesto z našeho pohledu není v moci majitele určit rozsah poškození nebo správně odhadnout možné následky. Snad jen a  opět: obrátit se co nejrychleji na firmu zajišťující profesionální servis.

 To co jsme demontovali, byl kvalitní solární systém

 • Stávající solární systém byl složen z komponent řady Cosmo, které dodává společnost Gienger. Jedná se o kvalitní laserově svařované solární kolektory, solární zásobník a čerpadlovou skupinu Wilo s regulací Steca.
 • Celkově se jedná o kvalitní solární systém, která jistě nebyl levnou záležitostí.
 • Domníváme se, že kdyby instalaci prováděla odborně vyškolená firma, solární systém by ještě dnes fungoval. Předpokladem je také provádění servisních prací ve výrobcem předepsaných intervalech.
 • Když demontujeme jinak kvalitní solární systém na ohřev vody, nejedná se pouze o zmařenou investici jeho majitele, ale zamrzí to i nás.

Dbejte na to, aby instalaci solárního systému na ohřev vody prováděli profesionálové.

Tento solární systém by ušetřil statisíce na ohřev...
Jak namontovat kolektory na rovnou střechu?