5 minut/y čtení (903 slov)
Doporučené

Výměna nemrznoucí směsi v solárním systému

Výměna nemrznoucí směsi v solárním systému Nemrznoucí směs je třeba měnit každých 5 let

Nemrznoucí směs v solárním systému

V tomto článku se zaměříme na důležitost nemrznoucích směsí pro solární systémy na ohřev vody a proč jsou nezbytné pro jejich bezproblémový provoz v chladnějších klimatických podmínkách.

 • Solární systémy na ohřev vody k celoročnímu využití se plní nemrznoucí směsí. Je to proto, aby se využilo větších tepelných zisků i v zimním období, kdy sice svítí slunce, ale přes den venku mrzne. Další podstatnou výhodou je, že solární systémy naplněné nemrznoucí kapalinou není třeba v zimním období vypouštět. 
 • Nemrznoucí směsi se skládají z inhibitorů koroze, vody a glykolu. Inhibitory koroze obsažené v nemrznoucí směsi zajišťují lepší ochranu solárního okruhu a výměníků (zpravidla železných) umístěných v solárních zásobnících. Směs cirkuluje v uzavřeném okruhu a zabraňuje poškození solárních systémů v zimním období. 
 • Nemrznoucí kapalina mění své skupenství v závislosti na teplotě kolektoru. Při teplotách až -30°C se mění na ledovou kaši, která svým skupenstvím brání roztržení sběrače absorbéru tlakem zmrzlé kapaliny. Zároveň má tato kapalina vysokou teplotu varu, čímž zajistí provozní funkčnost solárního systému a lepší převod tepelné energie z kolektorů do výměníku v nádržích. 
 • Solární systémy zpravidla pracují v teplotách do 110°C , následně dochází k vypnutí čerpadla solárním regulátorem. 
 • Záruka na nemrznoucí směs je udávána výrobcem v délce 5ti let. Po tomto období se doporučuje nemrznoucí kapalinu vyměnit.

Proč jsou nemrznoucí směsi důležité pro solární systémy na ohřev vody?

1. Vliv nízkých teplot na solární systémy na ohřev vody

Solární ohřívače vody využívají sluneční energii k ohřevu vody, která je následně rozváděna do domácnosti nebo komerčního objektu. V chladnějších klimatických podmínkách mohou nízké teploty způsobit zmrznutí vody v potrubí a v kolektorech, což může vést k poškození zařízení a ztrátě účinnosti. Zmrzlá voda se rozpíná, což může způsobit praskání potrubí a následné úniky.

2. Nemrznoucí směsi jako ochrana solárních systémů

Nemrznoucí směsi představují řešení, které zajišťuje bezproblémový provoz solárních systémů na ohřev vody i v chladnějších podmínkách. Tyto směsi se skládají z vody a přísad, jako je například propylenglykol nebo etylenglykol, které snižují bod mrazu kapaliny v solárním systému. Díky tomu je zajištěn stálý průtok vody, aniž by docházelo k jejímu zmrznutí.

3. Výhody použití nemrznoucích směsí

Nemrznoucí směsi přinášejí několik výhod pro solární systémy na ohřev vody:

 • Prodloužení životnosti systému: Použití nemrznoucí směsi chrání potrubí a kolektory před poškozením způsobený zmrznutím a rozpínáním vody. Tím se prodlužuje životnost celého systému a snižuje pravděpodobnost drahých oprav.
 • Udržení výkonnosti systému: Díky nemrznoucím směsím je zajištěn stálý průtok vody v solárním systému i při nízkých teplotách. To zaručuje, že systém bude i nadále efektivně vytvářet teplou vodu pro potřeby domácnosti či komerčního objektu.
 • Snížení nákladů na energii: Solární systémy na ohřev vody, které jsou chráněny nemrznoucími směsemi, jsou schopny udržet svou účinnost i v chladnějších podmínkách. To znamená, že majitelé těchto systémů mohou nadále těžit z úspor energie a nižších nákladů na vytápění vody.
 • Prevence úniků vody: Poškození potrubí způsobené zmrznutím a rozpínáním vody může vést k únikům vody a dalším problémům. Použití nemrznoucí směsi pomáhá předcházet těmto problémům a udržet systém v optimálním stavu.

Nemrznoucí směsi jsou klíčovou součástí solárních systémů na ohřev vody, zejména v chladnějších klimatických podmínkách. Jejich použití zajišťuje prodloužení životnosti systému, udržení výkonnosti, snížení nákladů na energii a prevenci úniků vody. Při investici do solárního systému na ohřev vody je důležité zvážit použití nemrznoucí směsi jako ochrany pro váš systém a zajištění jeho dlouhodobého a účinného provozu.

Kdy vyměnit nemrznoucí směs v systému?

Výměna nemrznoucí směsi

V průběhu užívání solárního systému, přenosu tepelné energie ze solárních panelů přes čerpadlovou jednotku do solárních nádrží dochází k degradaci této směsi. 


Směs degraduje vlivem několika faktorů:

 • V období vyššího slunečního svitu
 • V obdodí menšího odběru TUV
 • Vlivem rozdílu teplot v různých období 


K zjištění nezámrzných hodnot nemrznoucí směsi a stanovení bodu tuhnutí se používá refraktometr

Opticky lze rozeznat degradovanou kapalinu i skrze sklíčko průtokoměru umístěné na čerpadlové jednotce pod čerpadlem. Pokud je kapalina silně zabarvená či se v kapalině při průtoku tvoří shluky je nejvyšší čas přistoupit k její výměně. 

Ignorování těchto varovných signálů může mít za následek poškození čerpadla, tlakoměru, průtokoměru a zanesení celého solárního systému degradovanou směsí. 


Nemrznoucí směs je třeba vyměnit po 5ti letech od instalace nebo pokud došlo k její degradaci.

Vyvarujte se extrému. Nemrznoucí kapalinu pravidelně vyměňujte!

 • Extrémní situace nastává při dlouhodobém opomenutí servisních intervalů a pokud se k tomu přidá únik nemrznoucí směsi s poklesem tlaku solárního systému na 0, servis takové zařízení je pak komplikovaný a zbytečně drahý. V těchto případech se může v solárním systému vytvořit hmota podobná řídkému asfaltu.
 • Čištění a znovu uvedení do provozu takto poškozených systémů bývá zpravidla problémové, časově náročné a finančně nákladné. 
 • Doporučujeme provádět výměnu nemrznoucí směsi každých 5 let a spojit to se servisní prohlídkou solárního systému
 • Objem kapaliny v běžných solárních systémech rodinných domů bývá při velikosti solárního zásobníku 200 až 300 l, do 20 m potrubí, v objemu od 25 do 40 l. Pokud máte zájem o výměnu solární nemrznoucí směsi ve vašem systému, nebo jiné servisní práce, neváhejte nás kontaktovat.

Vyplňte dotazník, zavoláme vám a domluvíme se na výměně kapaliny.

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

...

Nemrznoucí směsi: Ochrana solárních systémů TUV

Špičkové nemrznoucí směsi pro ochranu vašeho solárního systému. Kolekton P Super, Cosmosol Xenon a Zevar. Prozkoumejte naši nabídku a objevte, jak mohou tyto nemrznoucí směsi prodloužit životnost a zvýšit efektivitu vašeho solárního ohřevu vody.
Solární ohřev bazénu | Profi řešení
Co je to stagnace solárního systému?

Související Články