5 minut/y čtení (1086 slov)
Doporučené

Má váš solární systém správný tlak?

Nízký tlak na solárním systému Příčiny poklesu tlaku na solárním systému

Pokles tlaku na solárním systému

Nízký tlak solárního systému je třeba řešit co nejdříve.
 • Pokud dojde k poklesu tlaku na solárním systému, pravděpodobně se při instalaci někde něco odfláklo nebo přehlédlo
 • Před uvedením solárního systému do provozu by měla firma provádějící instalaci provést tlakovou zkoušku, aby došlo k ověření těsnosti spojovaných částí systému. Pokud je tlaková zkouška úspěšná, dojde k plnění primárního okruhu solárního systému nemrznoucí směsí. Solární systém se řádně odvzdušní a nastaví na provozní tlak. 
 • Tento tlak by se v průběhu několika let měl měnit jen minimálně. Samozřejmostí zůstává, že bude reagovat na teplotní roztažnost kapaliny, kdy v důsledku zimního období může dojít k poklesu tlaku na solárním systému a naopak v létě, kdy solární systém generuje nejvíce přebytků tepelné energie dochází vlivem roztažnosti kapaliny ke zvýšení tlaku na solárním systému
 • Tlak bude v průběhu provozu kolísat, což je zcela přirozené. Tento tlak by ovšem neměl spadnout pod stanovou mez
 • Nejlépe je si nechat poradit a na tlakoměru ihned po instalaci označit tuto mezní hranici. Zpravidla je tlakoměr k tomu účelu vybaven červenou, stavitelnou rafikou
 • Jakmile dojde k poklesu tlaku je třeba hledat příčinu

Předcházet poklesu tlaku můžete pravidelným servisem

 • Předně bychom měli dbát servisních intervalů. První servisní prohlídka by měla proběhnout nejpozději po 5ti letech od instalace a uvedení solárního systému do provozu. 
 • Pokud jste tento interval přesáhli, je třeba co nejrychleji si sjednat termín a objednat servis solárního systému.
...

Servis solárních systémů po celé ČR | Opravíme vše

Provedeme výměnu nemrznoucí směsi.✅ Opravíme trubicové vakuové systémy.✅ Vyměníme solární čidla.✅ Osadíme nový bojler. ✅ Solární systém přetěsníme

Možné příčiny poklesu tlaku solárního systému

 • Netěsnost v okolí čerpadlové jednotky a solárního zásobníku.
 • Netěsnost na kolektorech.
 • Únik tlaku systému do expanzní nádoby
 • Únik média skrze výměník
 • Únik přes pojistný ventil

Zpravidla za pokles tlaku mohou netěsnosti

 • Většinou za pokles tlaku solárního systému můžou netěsnosti. Z praxe pak slýcháme, že majitelé solárních systémů věděli od počátku o nějakém úniku, ale tento stav ignorovali a nechali nemrznoucí směs ze solárního systému pomalu vykapat. Často je odmítli při první reklamaci již sami zhotovitelé s odůvodněním, že o nic nejde
 • Zpravidla pak po letech nastupujeme my a řešíme zbytečné servisní zásahy, které mohli zákazníci uplatnit po zhotovitelích a mohli si ušetřit peníze za platbu třetí straně. 
 • Nutno dodat, že v České republice je namontováno spoustu solárních systémů, kdy firmy které montáž prováděli, už dávno zanikly. Paradoxně nejčastěji to položí firma, která při prodeji nabízí 20 let záruky a více

Holt, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.


Kde všude hledat netěsnosti?

Chytání nemrznoucí směsi do hrnce nic neřeší.
 • Poklesu tlaku na solárním systému je důsledkem netěsnosti na armaturách a jednotlivých komponentech. 
 • Únik nemrznoucí směsi můžete objevit důkladným ohledáním solárního systému, potrubí a jeho komponent. Tyto netěsnosti, vady,  by měli být co nejdříve odstraněny odborně osobou pověřenou pro montáž a servis solárních systémů. 


Netěsnosti lze rozdělit na:

 • Vady materiálu
 • Špatně odvedenou prvotní instalaci


Zkušenosti nám říkají, že téměř v 99% se jedná o špatně provedenou práci

Solární systémy, potažmo komponenty jsou velmi odolné a poškození, vady vznikají jen v minimální míře.


Únik kapaliny může být i na kolektorech

Pokud je solární systém bez zjevných úniků média, nemrznoucí směsi, může se jednat o únik na střeše domu, v místech solárních kolektorů. 

 • Netěsnosti přímo u solárních kolektorů jsou u deskových kolektorů zcela výjimečné
 • Pokud ovšem máte vakuový systém, netěsnosti na těchto kolektorech bývají relativně běžné. Je to způsobeno vysokými teplotami při stagnacích kolektorů, kdy těsněné plochy nedokáží dlouhodobě odolávat a spoje povolí, či přes ně začne médium vzlínat nebo rovnou obsáhleji unikat. 

Únik nemrznoucí směsi na kolektorech bývá viditelný, můžete také na střeše objevit odbarvené plochy krytiny, kudy stékala nemrznoucí směs. 

Netěsnost na kolektorech umístěných na střeše domu doporučujeme nechat zkontrolovat odborníky a zbytečně neriskovat pohyb ve výškách.


Při poklesu tlaku ověřte i expanzní nádobu!

Pokles tlaku vlivem úniku média
 • Další možnou příčinou poklesu tlaku na solárním systému je únik vzduchu v expanzní nádobě, kdy se nemrznoucí směs přepustí do takto nově vzniklého prostoru v objemu expanzní nádrže.
 • Mnohdy stačí pouze nastavit tlak expanzní nádoby na správnou hodnotu. Tento úkon je ovšem určen odborníkům a nedoporučujeme jakýkoliv svémocný zásah do solárního systému, který by mohl navodit havarijní situaci.
 • Další možností jak vidno z obrázku je únik nemrznoucí směsi na připojení expanzní nádoby k solární čerpadlové jednotce. Zde vidíme degradovanou směs vakuového trubicového systému. Toto nazýváme KO

Tyto systémy pak vyžadují kompletní servis. Pokud máte vakuový solární systém a dochází k únikům média a poklesu tlaku až k 0 hodnotám, začněte pomalu uvažovat nad výměnou těchto kolektorů za deskové.
Pokles tlaku skrze výměník

 • Poškození výměníku může být způsobeno fyzicky nebo různými dlouhodobými negativními vlivy, které by mohly mít vliv např. na prorezavění výměníku apod. Únik média skrze výměník do solárního zásobníku na vodu se stává v 0,1% instalací
 • V solárním zásobníku jsem rozdílné tlaky na solárním okruhu a na větvi TUV. Pokud přece jen dojde k prorezavění solárního výměníku, tlačí se TUV do solárního okruhu a poklesu tlaku na soláru si tak hned nevšimneteMůžete ovšem pozorovat velké a časté rozdíly na tlakoměru solárního systému. 
 • Další možností je, že při vysokém tlaku na TUV otevře v takovém případě pojistný ventil solárního systému. 
 • Jako vodítko děravého výměníku může sloužit pokud vám poteče z kohoutu voda, která bude s bílým zákalem nebo bude pěnit

Únik přes přetlakový ventil

 • Solární přetlakový ventil je nastaven na 6 bar a bývá součástí čerpadlové skupiny. Toto je velmi pravděpodobná a častá příčina úniku tlaku a jeho snížení pod provozní hodnoty na vakuových solárních systémech
 • Špatně nastavený tlak na primárním solárním okruhu a v expanzní nádobě způsobí, že při ohřátí solárního zásobníku a vlivem následné stagnace již není expanzní nádoba schopna pojmout vzniklý objem nemrznoucí směsi a nutnou část kapaliny odvede přetlakovým ventilem. Při ochlazení nemrznoucí směsi dojde k následnému poklesu tlaku na solárním systému. 

Co dělat při poklesu tlaku solárního systému?

 • Nejsnadnější variantou a nejlepší radou je zavolat technika a objednat si servis
 • Minimum osob, které nejsou způsobilé k servisním zásahům na solárních systémech dokáží jejich vady odstranit a uvést solární systém do provozu
 • Servis solárních systémů patří k žádaným službám z naší nabídky.

Vyplňte dotazník a domluvíme si termín servisu.

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

Jak si správně vybrat solární systém?
Solární ohřev bazénu | Profi řešení

Související Články