Dotace krok za krokem

Zajistíme vám dotaci na solární ohřev

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2023+ OPĚT STARTUJE Aneb jaké podmínky musíte splňovat pro úspěšné vyřízení dotace pro solární systém na ohřev vody. V rámci národního plánu obnovy vzniklo pokračování programu NZÚ vydané v roce 2022. Oproti předchozímu programu pro žadatele dotaci doznala nynější výzva několika změn v programu HOUSEnerg Modernizačního fondu s p...

Celý článek

Dotace 90.000,- Kč na solární ohřev pro seniory NZÚ Light

Získejte 90.000,- Kč z programu NZÚ Light na solární ohřev vody

Kolik můžete získat? 90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vodyMůžete čerpat finanční prostředky předem – formou zálohyPodpoříme opatření provedená po 12. září 2022Můžete žádat i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dvěří z NZÚ Light Kdo může žádat o dotaci 90.000,- ...

Celý článek

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2023+ OPĚT STARTUJE

Nová zelená úsporám opět spuštěna

Aneb jaké podmínky musíte splňovat pro úspěšné vyřízení dotace pro solární systém na ohřev vody. V rámci národního plánu obnovy vzniklo pokračování programu NZÚ vydané v roce 2022. Oproti předchozímu programu pro žadatele dotaci doznala nynější výzva několika změn v programu HOUSEnerg Modernizačního fondu s platností od září 2023. Zaměříme se zejmé...

Celý článek

Informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám

Dotace Nová zelená úsporám na solární ohřev vody

Přinášíme vám informace o aktuálním programu Nová zelená úsporám, zároveň si také připomeneme s jakým úspěchem probíhaly předchozí dotační programy. Cílem všech dotačních titulů NZÚ je motivovat k energetickým úsporám domácností. Aktuální program zvýšil dotaci na solární ohřev vody na částku až 45.000,- Kč a solární ohřev v...

Celý článek

Nová zelená úsporám 2013- 2021

Poslední šance čerpat dotace na solární ohřev vody z programu Nová zelená úsporám 2013- 2021 Letos končí program Nová zelená úsporám, takže pokud uvažujete nad solárním systémem na ohřev vody, neváhejte. Aktuálně lze zatím stále bez problémů žádat o dotace a zajistit jejich proplacení. Celková výše dotace na solární kolektory se...

Celý článek

Vypracujeme vám projekt na solární ohřev vody

Vypracujeme projekt k získání dotace na solární ohřev

Uděláme vám projekt na solární systém a zajistíme na něj dotaci 5.000,- Kč Naše firma nabízí vytvoření projektové dokumentace - solární ohřev vody, nezbytné k podání žádosti na SFŽP ČR v programu Nová zelená úsporám, které je součástí našich služeb. O bližších podmínkách dotačního řízení se můžete dočíst v článku: podmínky pro získání dot...

Celý článek

Dotační podmínky na solární ohřev vody

Dotace na solární ohřev vody – Nová zelená úsporám 

 

V roce 2013 byl spuštěn program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám, lze žádat dotaci na celou řadu nejrůznějších opatření, která se týkají úspory energií v rodinných a bytových domech. Dotaci na solární ohřev vody lze čerpat v oblasti podpory efektivního snižování zdrojů energie: Instalace solárních termických kolektorů C 3.1. Dotace se týkají dokončených rodinných domů a novostaveb včetně rozestavěných domů. O dotaci lze žádat kdykoliv, ať již před realizací či v jejím průběhu nebo po realizaci (instalaci) solárního systému k ohřevu vody. Při realizaci solárního systému na novostavbu RD je třeba pro načerpání schválené dotace doložit zápis do KN a přidělení čísla popisného dané nemovitosti. Můžete tak mít podanou žádost o dotaci, její schválení, avšak na prostředky budete muset počkat dokud řádně Vaši nemovitost nezapíšete do katastru nemovitostí.


Podmínky pro získání dotace

K úspěšnému získání dotace na solární ohřev musí být opatření realizováno odbornou, způsobilou firmou. Naše firma vlastní všechny potřebné certifikáty a osvědčení MPO o získání profesní kvalifikace (Instalatér solárních termických soustav 23-099-M) dle § 18 zákona č. 179/2006 Sb. Základní podmínkou programu je, že žadatelem je vlastník. Dotace bude proplacena pouze vlastníkovi a na jeho účet. Solární systém je třeba realizovat do 12 ti měsíců ode dne akceptace žádosti SFŽP ČR. Mezi způsobilé výdaje lze zařadit pouze faktury vydané max. 2 roky před datem evidence žádosti.

Zvýhodnění pro kraje

Žadatelé z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje jsou zvýhodněni o 10% vyšší dotací na realizované opatření. (U solárního systému na ohřev vody se jedná o dotaci 38.5000,- Kč) 

Celý článek

ČR podporuje solární ohřev vody

Stát se rozhodl podporovat využití sluneční energie.

Dne 16. prosince 2019 vydala vláda České republiky usnesení č. 917 ke snižování emisí České republiky. V části III. tohoto usnesení vláda ukládá ministru životního prostředí, aby do 31.prosince 2029 podporoval opatření na urychlení výměny zdrojů tepla v domácnostech. Došlo k posílení závazku České republiky  v budoucnu dlouhodobě snižovat produkce oxidu uhličitého. S největší pravděpodobností tak dojde k poklesu podpory spalovacích zdrojů tepla na úkor sluneční, větrné, vodní a zemní energie. Již v roce 2050 by mělo dojít k dosažení uhlíkové neutrality. Lze očekávat, že Ministerstvo životního prostředí bude stále více podporovat právě takové zdroje tepla jako jsou solární kolektoru k ohřevu vody. Jisté je tedy to, že do budoucna budou solární systémy k ohřevu vody nadále podporovány, s největší pravděpodobností i po skončení aktuálně spuštěného dotačního programu Nová zelená úsporám 2013, který poběží až do roku 2021 a navázal na dříve tolik hojně využívaný program SFŽP ČR Zelená úsporám.

Snížení hodnocení PENB instalací solárního ohřevu vody

Všichni ti, kteří uvažují o stavbě domu se dnes již neobejdou bez průkazu energetické náročnosti budovy. Povinnost vyhotovení energetického průkazu je platná v rámci celé Evropské unie a bez jeho vyřízení nelze získat stavební povolení. Je povinností každého stavebníka si tento průkaz opatřit ke stávající projektové dokumentaci. Všechny novostavby, aby získali stavební povolení se musí vejít s PENB do hodnocení C, což odpovídá pro rodinné domy 98-142 kWh/m2 plochy. Dále je třeba splnit parametry na neobnovitelnou primární energii. Na výpočtu PENB se výrazně podílí i spotřeba energie na ohřev teplé užitkové vody. Energetický průkaz tak bezesporu přispěje k úspoře energie v rodinných domech. S neustálým zdražováním cen energií se tak již při plánování nového domu vyplatí uvažovat o způsobu snížení energetické náročnosti právě solárním systémem k ohřevu vody. Rodinné domy se výrazným způsobem podílejí na spotřebě energie v ČR. Stavebnictví je jeden z nejvhodnějších oborů, kde můžeme tuto spotřebu velice efektivně eliminovat. Všechny domy, které budou více energeticky nezávislé budou dosahovat i lepších cen na realitním trhu.

Prodloužení termínů - SFŽP ČR

Prodlužujeme termíny pro doručení podkladů k žádostem

S ohledem na mimořádnou epidemickou situaci, vyhlášený nouzový stav a přijatá bezpečnostní opatření prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR všem žadatelům o podporu z programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a Výsadba stromů všechny lhůty pro doručení podkladů k žádostem do 1. 2. 2021.

Prodloužení se týká lhůt pro doložení:

 • podkladů doručovaných při podání žádosti

 • podkladů k doložení realizace

 • doplnění na základě výzvy k odstranění nesrovnalostí

Celý článek

Podporované projekty v programu NZÚ

Podporované projekty v progamu NZÚ 

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. 

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění a instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE). 

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Přispívá k úspoře energie v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů. 

Podporuje 

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří) 
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy) 
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností 
 • Solární termické a fotovoltaické systémy 
 • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku 
 • Využívání tepla z odpadní vody 
 • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) 
 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu 
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů… 

Na příspěvek dosáhnete i v případě, pokud plánujete jen menší energetické úpravy domu (například výměnu oken či dveří, či částečné zateplení). V závislosti na energetické úspoře můžete uspořit až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Inspirujte se na konkrétních projektech podpořených dotací z NZÚ. 

Celý článek