Prostupy pro solární systémy

Když je třeba, prostup krytinou vyrobíme

Špatný prostup je dřív nebo později průšvih! V praxi, při servisních zásazích se velice často setkáváme s technicky nesprávným zhotovením prostupů střešní krytinou pro potrubí k solárním kolektorům. Je to dáno jednak méně zkušenými zhotoviteli, jednak neznalostí dané tématiky. Často jsou to právě nepříliš erudovaní zhotovitelé, kteří montují konstr...

Celý článek
3068 Zobrazení

Složení solárního systému

Aby solární systém vydržel 20 let musí být z kvalitních součástí.

Když solární systém, tak z kvalitních komponent Solární systémy na ohřev vody určené k celoročnímu provozu se skládají z přesně definovaných komponent.  Co se týká nákladů na pořízení tak je málo možností, kde se dá šetřit. Je pravdou, že některé firmy navozí solární systémy z Číny a pak je tady prodávají. V praxi jsme se setkali s různým...

Celý článek
2815 Zobrazení

Bojlery | rádce s výběrem

Poradíme vám jak si správně vybrat bojler

Nejdříve krátce o bojlerech Bojler je zásobník vody určený pro její ohřev, akumulaci a následnou distribuci. Uplatnění nalézá v každé domácnosti, kde není využito centrálního ohřevu vody. Nejčastěji užívané jsou tlakové ohřívače vody, jedná se v podstatě o bojlery tak, jak je známe z domácností, umístěné v koupelnách, sklepech, nebo technických mís...

Celý článek
2726 Zobrazení

Slovník solární techniky

Slovníček solárních termínů chrání před nedorozuměním

Slovníček solárních pojmů, ať víme o čem je řeč. V současné době se stále často při obchodních jednáních nebo při kontaktu se zákazníkem setkáváme s neznalostí odborných termínů v tomto technickém oboru. Záměnou nebo neznalostí zákazníka může docházet při těchto vztazích ze strany prodejců k matení druhé strany podsouváním zavádějících informací o ...

Celý článek
1338 Zobrazení

Solární systémy na Vysočině

Nevcehle: solární kolektory k ohřevu TUV

Solární ohřev je na Vysočině velmi žádaný Pro naše zákazníky v kraji Vysočina nabízíme montáže solárních termických sestav určených pro celoroční provoz. Specializujeme se zejména na ohřev vody pro rodinné domy, nicméně celá řada instalací byla provedena i na penzionech, chatách nebo chalupách. Záruka za odvedené dílo a materiál je u naší firmy sam...

Celý článek
1944 Zobrazení

Montáže v Jižních Čechách

Solární ohřev vody v Jihočeském kraji

Jsme z Jihočeského kraje - Solární systémy Kocián Pokud jste z jižních Čech a uvažujete o investici do solárního systému, nabízíme vám kompletní realizaci na klíč včetně zajištění dotací z programu Nová zelená úsporám. Zajistíme vám dotaci na solární ohřev až do výše 35.000,- Kč a dotaci na projekt 5.000,- Kč.  Patříme mezi výhradní dovoz...

Celý článek
1176 Zobrazení

600 milionů na energetickou modernizaci

600 milionů na energetickou modernizaci bytových domů.

Na energetickou modernizaci bytových domů má jít 600 milionů korun z evropských dotací. Počítá s tím vládní návrh. Půjde o bezúročný úvěr, jeho minimální výše je 500 tisíc korun, maximální 90 milionů. Podpora se týká domů, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení.  

Možnost instalace solárních panelů 

Čerpat ho mohou vlastníci domů a společenství vlastníků jednotek (SVJ) ve všech krajích kromě Prahy. Úvěr poskytne Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), kterému peníze následně proplatí Evropská komise. Úvěr lze použít například na zvýšení tepelně technických parametrů, na pořízení prvků stínění v exteriéru, pořízení systému nuceného větrání nebo výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní palivo za nový zdroj, který využívá plyn nebo obnovitelné zdroje energie. Dále může být úvěr využit třeba na instalaci solárních panelů nebo pořízení centrálního vytápění. 

Podpora úspor energie 

 Pro poskytnutí úvěru je nutné, aby celková úspora energie po modernizaci dosáhla nejméně pětiny v porovnání s původním stavem. Doba splácení je maximálně 20 let. Státní fond rozvoje bydlení shromažďuje peníze určené na podporu bydlení. Hospodaří s vlastními penězi a rozděluje i příspěvky z příslušných fondů Evropské unie. Jeho cílem je podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů. Loni v únoru schválila novelu zákona, podle níž by měl SFRB k nynějším aktivitám přidat například udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů nebo cestovní ruch. Měl by se také přejmenovat na Státní fond podpory investic (SFPI). Výdaje Státního fondu rozvoje bydlení pro letošní rok meziročně klesnou o 13,3 procenta na 3,02 miliardy korun. Příjmy jsou naplánovány na 1,24 miliardy korun, meziročně téměř o tři pětiny více. V dalších dvou letech mají příjmy fondu dál růst a výdaje klesat. 

 

Výhody programu: 

Celý článek
1385 Zobrazení

Zelená dohoda - modernizační fond

Modernizační fond- Zelená dohoda

Jak podpořit přechod Evropské unie na klimaticky neutrální společenství? Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, který umožní investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti. Státní fond životního prostředí České republiky byl pověřen implementací tohoto nového finančního nástroje v podmínkách České republiky. 

Modernizační fond: Podpora udržitelných technologií i nástroj Zelené dohody 

Modernizační fond, který čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030, se zaměřuje v perspektivě udržitelných technologií především na tyto prioritní oblasti: 

 • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů
 • energetická účinnost
 • zařízení pro akumulaci a distribuci energie

Evropská komise rovněž uvádí Modernizační fond ve strategickém balíčku opatření nazvaném Zelená dohoda. Tento dokument představila Evropská komise koncem roku 2019 a Modernizační fond je zde představen jako jeden z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. 

Modernizační fond v České republice 

Implementace Modernizačního fondu bude v České republice probíhat prostřednictvím několika samostatných programů, v rámci kterých budou stanoveny konkrétní formy a podmínky podpory. Nastavení těchto programů je aktuálně předmětem intenzivních vyjednávání a diskuzí. 

Jaká je alokace Modernizačního fondu? Podíl prostředků z Modernizačního fondu činí pro Českou republiku 15,6 %. Prostředky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR. Prostřednictvím Modernizačního fondu se využijí rovněž výnosy z povolenek podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES (tzv. derogační povolenky) a 50 % výnosů z povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES (tzv. solidární povolenky). Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku při současných cenách emisních povolenek, je přibližně 120 miliard korun. 

Celý článek
751 Zobrazení

Statistika na trhu se solárními kolektory v ČR 

Statistika na trhu se solárními kolektory v ČR 

Ještě před finanční krizí vykazoval trh se solárními kolektory v české republice obrovský růst. V této souvislosti začal působit Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie a později přibyla i podpora z evropských fondů. Narůst plochy instalací solárních kolektorů průměrně dosahoval 25 % ročně. Největší růst však zaznamenal v letech 2009 až 2010 udržel rostoucí trh v ČR v návaznosti na  program podpory Zelená úsporám. Následně po přerušení programu v letech 2011 a 2012 začal trh se solárními kolektory postupně klesat a od dalšího poklesu ho nezachránilo ani zavedení nového dotačního programu Nová Zelená úsporám v roce 2013. Podle zveřejněných údajů za rok 2017 růst instalací v České republice dosáhl pouze 2 %.Celková instalovaná plocha činných solárních soustav v roce 2017 byla okolo 1,2 mil. m2, což představuje instalovaný tepelný výkon 825 MWt. Instalovaná plocha solárních kolektorů se pohybovala okolo 113 m2/1 000 obyvatel. Naproti tomu se například pro Rakousko uvádí, že bylo instalováno okolo 590 m2/1 000 obyvatel nebo v Německu 237 m2/1 000 obyvatel.Nejčastěji instalovanými kolektory jsou v ČR nejčastější zastoupeny nezasklené kolektory (50 %) a ploché zasklené kolektory (38 %). Podíl trubkových vakuových kolektorů tvoří pouze 12 %.Zajímavým faktem je, že z pohledu instalovaného výkonu nezasklených solárních kolektorů na 1 000 obyvatel Česko celosvětově obsadilo třetí příčku za Austrálií a USA. Důvodem velké popularity nezasklených solárních kolektorů v České republice je jejich využití pro solární ohřev bazénů. V současnosti se odhaduje, že na českých zahradách u rodinných domů či chat je instalováno 400 000 bazénů. V podstatě to znamená, že v Česku je bazén na každé třetí zahradě u rodinného domu či chaty. A s tím pravděpodobně úzce souvisí i vysoké prodeje nezasklených solárních kolektorů.Z výše uvedené celosvětové statistiky pro solární kolektory vyplývá, že po skončení finanční krize v roce 2009 se nárůst trhu výrazně zastavil a od té doby dochází k trvalému poklesu, který se ani letos nezastavil. Podle posledních údajů za rok 2017 se celosvětový průměr růstu instalací solárních tepelných soustav pohybuje okolo 2 %. Co se týče statistiky z ČR za stejný rok, růst instalací je průměrný a dosahuje také 2 %. Na druhou stranu, ve srovnání s dalšími zdroji obnovitelné energie v ČR, za posledních 10 let se podíl solárního tepla na celkovém teple získávaném z obnovitelných zdrojů zvýšil třikrát, z hodnoty 0,26 % v roce 2007 na 0,9 % v roce 2017.Zatímco propadání se světového trhu solárních tepelných soustav se pomalu zastavuje, v České republice ještě ze setrvačnosti pokračuje. Každopádně z historických údajů vyplývá, že výrazným stimulem je státní podpora. V současné době, v případě využití dotace 35 tis. Kč v rámci oblasti podpory C.3.1 programu Nová zelená úsporám, se návratnost solárních tepelných soustav pro ohřev vody pohybuje okolo 10 let, zatímco bez využití dotací je návratnost přibližně v rozmezí 14 až 16 let.

Na trhu solárních termických kolektorů při současném trendu lze v příštích letech opět očekávat po dlouhé době růst. 

Statistika Global Solar Thermal Market vydaná v tomto roce ukazuje trend světového trhu solárních tepelných soustav. Od skončení finanční krize v roce 2009 dochází k trvalému poklesu trhu, který se ani letos nezastavil, Malé solární soustavy pro ohřev vody pro domácnosti (rodinné domy, bytové domy) jsou pod tržním tlakem tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů. Solárním soustavám nehraje do karet ani fakt, že tyto tradiční solární aplikace stále představují více než 90 % z celkového počtu nových instalací, i když počet megawattových solárních soustav pro dálkové zásobování teplem i pro průmyslové aplikace se každoročně zvyšuje. Růst instalací solárních tepelných soustav se v roce 2018 omezil na pouhá 2 %.Ke konci roku 2018 bylo v provozu 686 milionů m2 kolektorů s tepelným výkonem 480 GWt. Jejich energetický přínos v roce 2018 činil 396 TWh, což odpovídá úsporám ve výši 42,6 milionu tun ropy a 137,5 milionů tun CO2. Největší podíl instalovaného výkonu tvoří Čína (334,5 GWt) a Evropa (54,3 GWt). Na druhou stranu země s nejvyšším podílem instalovaných solárních kolektorů na obyvatele jsou Barbados s 540 kWt, Kypr 440 kWt, ale také například Rakousko 413 kWt na 1 000 obyvatel.Je patrné, že naprostá většina světového trhu (70 %) leží v Číně. Dominanci Číny na trhu odpovídá i rozložení druhů instalovaných solárních kolektorů , kde celosvětově vedou trubkové vakuové solární kolektory před plochými zasklenými a plochými nezasklenými. Vzduchové solární tepelné kolektory tvoří stále marginální část trhu. Při podrobnějším pohledu lze potom z dostupných statistik identifikovat, že zatímco v Číně jsou v podstatě veškeré instalace vybaveny trubkovými vakuovými kolektory, v Evropě dominují ploché zasklené kolektory (přes 80 % výkonu instalací) a v USA téměř 90 % instalací využívá nezasklené kolektory.V Evropě se od skončení finanční krize v roce 2009 sice více než zdvojnásobila instalovaná plocha solárních tepelných kolektorů na 77 miliónů m2, nicméně růst instalací se zastavil na 2 %. Hlavní roli na evropském trhu hrají v současnosti Turecko a Německo, které tvoří 30 % a 25 % trhu. Další významné země jsou Rakousko, Řecko, Španělsko, Itálie a Francie, které dohromady představují 27 % trhu. Ostatní evropské země, ačkoliv celkem zaujímají pouze 18 % trhu, se stávají stále důležitějšími vzhledem k jejich rychlému růstu.Nejčastějšími aplikacemi solárních kolektorů v Evropě jsou malé instalace pro přípravu teplé vody, případně vytápění v rodinných domech. Velkoplošné instalace v bytových domech, hotelech, pečovatelských domech a sportovních zařízeních tvoří méně než jednu desetinu trhu, přestože využitelnost a efektivita kolektorů je v těchto aplikacích výrazně vyšší.

1911 Zobrazení

Nefunguje Vám solární systém?

Provádíme kompletní servisní práce na solárních systémech

Opravíme Váš solární systém! Solární systémy zažívají rozmach, kterému výrazně napomohly dotace programu Nová zelená úsporám SFŽP ČR. Jednotlivé dotační programy na energeticky úsporné zdroje, solární systémy začali před více, než 10-ti lety.  Za tu dobu se na našem trhu objevila celá řada firem a různých produktů. Dá se hovořit o tom, že trh ...

Celý článek
2716 Zobrazení

Teplotní čidla pro solární systémy

Proměříme si solární čidlo PT 1000

Nejčastěji používaná čidla v solárních systémech PT 1000 V solárních systémech k ohřevu TUV se používají nejrůznější druhy teplotních čidel. Každý výrobce solární regulace nabízí jakou součást solárního systému až 3 teplotní čidla. Nejčastěji využívaná jsou čidla PT 1000. V teplotním snímači je zabudovaný platinový měřící odpor. Při změně...

Celý článek
3406 Zobrazení

Armatury pro solární systémy

K solárním systémům dodáváme pouze kvalitní armatury

Varianty propojení solárních kolektorů Český trh se solárními kolektory je nasycen celou řadou různých dovozců. Každý výrobce solárního kolektoru používá určitý způsob výroby, kterým určuje jak budou kolektory mezi sebou propojeny, případně jaké armatury k připojení solárních kolektorů do systému použít.  Další způsoby a typy spojování kolekto...

Celý článek
3252 Zobrazení

Instalatér solárních soustav

Certifikace MPO - instalatér termických solárních soustav

Instalatér solárních termických soustav (kód:23-099-M) / certifikace MPO Rozhodli jste se pro pořízení solárního systému na ohřev TUV a hledáte nyní možnost montáže, kterou svěříte do rukou neodborné osoby? Chceme Vás tímto upozornit na rizika, kterým se tímto krokem vystavujete. Stejně jako v jiných specifických technických oborech, také v provádě...

Celý článek
1156 Zobrazení

Zvýšení cen energií 2020

Zvýšení cen energií v roce 2020

Letošní rok přináší v segmentu jak domácností, ale i podnikatelském  zvýšenou finanční zátěž v podobě prudkého nárustu cen energií. Největší dopad bude mít nejspíše na domácnosti, závislé na vytápění elektrickou energií.  Dle mediálních zdrojů by se mělo jednat o nárust přibližne 5% pro domácnosti využívající elektrickou energii pro běžné spotřebiče nebo svícení, nicméně vyšší finanční zátěž se předpokládá u domácností s elektrickým ohřevem vody a vytápěním. Zde meziroční nárust může dosáhnout až 25%. Nejmenší zátěž by měli pocítit obyvatelé připojení k dálkovému topení od teplárenských společností a to z důvodu snížení sazby DPH z 15% na 10%, kdy toto z velké části kompenzuje zvýšení ceny elektřiny a nemělo by se dostat nad 5%. V některých obcích ale může dojít i k mírnému poklesu ceny. Jedná se ovšem spíše o lokální vyjímky.

Zajímavá situace na trhu s elektrickou energií započala na tuzemském trhu již v loňském lednu, kdy skupina ČEZ prudce zdražila v sazbě D02, tedy v segmentu odběratelů s nižší spotřebou a pro domácnosti  využívající elektřinu k vytápění se zdražení prakticky nedotklo, tak letošní situace je diametrálně odlišná, a ČEZ tak otevřel cestu ke zdražení pro další významné distributory.

Pro nezávislé porovnání cen energií doporučujeme kalkulátor TZB-Info: https://kalkulator.tzb-info.cz/

Zde můžeme srovnat vývoj cen mezi loňským a letošním rokem. Docházíme tak ke zjištění, že např. nízký tarif  u skupiny ČEZ zdražil o 67% na 2140 Kč vč. DPH, u vysokého tarifu byl nárust o 32,5% na 2213 Kč. Cenovou politiku a tah na zákazníka těchto největších hráčů na trhu lze do jisté míry odrazit přechodem ke konkurenci a ušetřit tak řádově tisíce korun ročně, samozřejmě i s ostatními zajímavými podmínkami např. co se fixace ceny týká.

V případě zdražení cen zemního plynu tento nárust nebude na takové úrovni jako u elektrické energie. Nicméně ceny se mohou u různých dodavatelů výrazně lišit. Nevýznamnější dodavatel  plynu společnost Innogy by se měl pohybovat jako každoročně v nárustu kolem 5%, ovšem reakce ostatních dodavatelů zřejmě na sebe nenechá dlouho čekat a u menších dříve výhodných dodavatelů zaznamenáme až 10% meziroční nárust. Děje se tak navzdory celosvětovému poklesu cen plynu na světových trzích. Například v případě ČEZ Prodej se jedná o vyjímku kdy šla s cenou od počátku loňského roku o 25%. Společnosti jako Centropol Energy, nebo E.ON  zůstali na hranici cca 8% zdražení. Energetický regulační úřad ERÚ vyhlašuje každé čtvrtletí indikativní cenu. Jedná se o doporučení, jak by cena měla vypadat. Nižší cena by se měla týkat domácností, které plyn využívají k vytápění, vyšší se týká ohřevu TUV. Největší cena za MWh se tak samozřejmě promítne u domácností používající plyn pouze k vaření. Ovšem jak už bylo zmíněno, jedná se o doporučené ceny, A tak realita ve většině případů značně zaostává a ve většině případů jsou ceny nastaveny nad limitem doporučeným ERÚ.

Celý článek
1052 Zobrazení

REAKCE na COVID 19

Vážení zákazníci,

velice nás mrzí, v jaké situaci se ocitla naše společnost s ohledem na vývoj situace a opatření způsobených virovou pandemií Covid 19. Stejně jako většina odvětví z oblasti obchodu a služeb jsme byli nuceni omezit naše podnikatelské aktivity s ohledem na vládní nařízení a ne naší vinou bylo třeba velkou část poptávek resp. zakázek odložit nebo zrušit z mnoha důvodů, které ze současné situace vyplývají.

Ačkoliv nám současná situace plně neumožňuje, jak již bylo řečeno uspokojit všechny dotčené strany, naše pracovní tempo zůstává nedotčené. Vaše poptávky budeme nadále evidovat a společně budeme hledat nejpřívětivější řešení dodávek technologií a služeb našim zákazníkům. S našimi zahraničními i tuzemskými dodavateli jsme za léta podnikání vyvinuli pevné vazby, které nezůstaly ani v této těžké době přerušeny a aktivně společně hledáme řešení pro další úspěšné obchodní vztahy.

Se slibnými nadějemi na další vývoj řešení vzniklé situace jsme schopni připravovat projekty k Vašim investicím v oboru solárního ohřevu vody. Nasmlouvané zakázky budou v nejbližších možných termínech zrealizovány s plnou garancí podpory jak technické, tak administrativní pro případy řešení v dotačním programu NZÚ. Můžete se na nás samozřejmě obracet i ve věcech servisních zásahů, abyste nezůstali bez teplé vody a abychom Vám potvrdili náš přístup také v lidské rovině. Montáže i servisní zásahy provádí naši pracovníci v souladu s nařízením Vlády ČR i usneseními MZ ČR souvisejícími s ochranou zdraví i majetku v dnešní krizové situaci a nevystavujeme tak Vás, naše zákazníky ani naše pracovníky žádným zbytečným rizikům nákazy Covid 19.

Věříme, že situace v naší zemi se v nejbližší době přinejmenším stabilizuje a umožní nám opět v co největší míře uspokojovat nejnáročnější požadavky Vás, našich zákazníků.

Celý článek
1550 Zobrazení

Dotační program Dešťovka

Šetřte vodou, využijte dotační program DEŠŤOVKA

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou Žádat o dotaci na systém akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady bez napojení na rozvody v domě lze u všech stávajících obytných domů na území ČR.

Návratnost investice se liší u každého projektu. V modelových příkladech počítáme při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let bez dotace a cca 10 let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

Poslední studie ukazují, jakým způsobem se mění klima v České republice, zdá se, že kumulativní úhrn srážek v roce zůstane obdobný, avšak období intenzivních srážek budou střídána obdobími sucha. Z tohoto důvodu je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná.

Od kdy, kde a jakým způsobem je možno požádat o dotaci?

Žádosti ve druhé výzvě programu Dešťovka jsou přijímány od 7. 9. 2017, a to do doby vyčerpání alokace. Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz, vše tak vyřídíte z pohodlí domova.

Pokud nemáte možnost podat si žádost elektronicky, je možné podat žádosti na kterémkoliv krajském pracovišti Fondu, kde Vám specialisté s vyplněním žádosti pomohou. Pro vyřízení dotace samozřejmě můžete zplnomocnit další osobu. V takovém případě nezapomeňte k žádosti doložit podepsanou plnou moc.

Celý článek
589 Zobrazení

ČR podporuje solární ohřev vody

Stát se rozhodl podporovat využití sluneční energie.

Dne 16. prosince 2019 vydala vláda České republiky usnesení č. 917 ke snižování emisí České republiky. V části III. tohoto usnesení vláda ukládá ministru životního prostředí, aby do 31.prosince 2029 podporoval opatření na urychlení výměny zdrojů tepla v domácnostech. Došlo k posílení závazku České republiky  v budoucnu dlouhodobě snižovat produkce oxidu uhličitého. S největší pravděpodobností tak dojde k poklesu podpory spalovacích zdrojů tepla na úkor sluneční, větrné, vodní a zemní energie. Již v roce 2050 by mělo dojít k dosažení uhlíkové neutrality. Lze očekávat, že Ministerstvo životního prostředí bude stále více podporovat právě takové zdroje tepla jako jsou solární kolektoru k ohřevu vody. Jisté je tedy to, že do budoucna budou solární systémy k ohřevu vody nadále podporovány, s největší pravděpodobností i po skončení aktuálně spuštěného dotačního programu Nová zelená úsporám 2013, který poběží až do roku 2021 a navázal na dříve tolik hojně využívaný program SFŽP ČR Zelená úsporám.

Snížení hodnocení PENB instalací solárního ohřevu vody

Všichni ti, kteří uvažují o stavbě domu se dnes již neobejdou bez průkazu energetické náročnosti budovy. Povinnost vyhotovení energetického průkazu je platná v rámci celé Evropské unie a bez jeho vyřízení nelze získat stavební povolení. Je povinností každého stavebníka si tento průkaz opatřit ke stávající projektové dokumentaci. Všechny novostavby, aby získali stavební povolení se musí vejít s PENB do hodnocení C, což odpovídá pro rodinné domy 98-142 kWh/m2 plochy. Dále je třeba splnit parametry na neobnovitelnou primární energii. Na výpočtu PENB se výrazně podílí i spotřeba energie na ohřev teplé užitkové vody. Energetický průkaz tak bezesporu přispěje k úspoře energie v rodinných domech. S neustálým zdražováním cen energií se tak již při plánování nového domu vyplatí uvažovat o způsobu snížení energetické náročnosti právě solárním systémem k ohřevu vody. Rodinné domy se výrazným způsobem podílejí na spotřebě energie v ČR. Stavebnictví je jeden z nejvhodnějších oborů, kde můžeme tuto spotřebu velice efektivně eliminovat. Všechny domy, které budou více energeticky nezávislé budou dosahovat i lepších cen na realitním trhu.

1943 Zobrazení

Podporované projekty v programu NZÚ

Podporované projekty v progamu NZÚ 

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. 

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění a instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE). 

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Přispívá k úspoře energie v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů. 

Podporuje 

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří) 
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy) 
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností 
 • Solární termické a fotovoltaické systémy 
 • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku 
 • Využívání tepla z odpadní vody 
 • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) 
 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu 
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů… 

Na příspěvek dosáhnete i v případě, pokud plánujete jen menší energetické úpravy domu (například výměnu oken či dveří, či částečné zateplení). V závislosti na energetické úspoře můžete uspořit až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Inspirujte se na konkrétních projektech podpořených dotací z NZÚ. 

Celý článek
480 Zobrazení

Prodloužení termínů - SFŽP ČR

Prodlužujeme termíny pro doručení podkladů k žádostem

S ohledem na mimořádnou epidemickou situaci, vyhlášený nouzový stav a přijatá bezpečnostní opatření prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR všem žadatelům o podporu z programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a Výsadba stromů všechny lhůty pro doručení podkladů k žádostem do 1. 2. 2021.

Prodloužení se týká lhůt pro doložení:

 • podkladů doručovaných při podání žádosti

 • podkladů k doložení realizace

 • doplnění na základě výzvy k odstranění nesrovnalostí

Celý článek
475 Zobrazení

Co je to Solar Keymark?

Solar Keymark - dobrovolná certifikační značka.

Solar Keymark je dobrovolná certifikační značka pro solární kolektory Pro koncového uživatele je důkazem, že výrobek je ve shodě s příslušnými evropskými normami a splňuje další požadavky. Certifikaci provádí nezávislá třetí strana. Značka Solar Keymark se používá v Evropě a je stále více uznávána na celém světě. Solar Keymark je CEN/CENELEC E...

Celý článek
2638 Zobrazení