Sluneční energie

Sluneční energie

Obecně o sluneční energii Slunce jako hvězda je více než milionkrát větší než planeta Země a její průměr je přibližně 1,4 mil.km. Největší podíl zastoupených prvků mají helium a vodík. Forma skladby je podobná jako u ostatních hvězd nebo planet. Tudíž v jejím středu se nachází jádro, které svou funkcí připomíná termonukleární reaktor, z něhož uvoln...

Celý článek
2567 Zobrazení

Údržba solárních zásobníků

Aby Vám bojler vydržel, je třeba se o něj starat

 Údržba solárních zásobníků Bojler nejde označit jako nejslabší článek solárního systému. Je třeba si ale uvědomit, že bojler potřebuje údržbu. Když ho nebudeme udržovat, dřív nebo později ho bude třeba vyměnit. Nezáleží na typu a značce, je třeba se o něj starat. Ideální je poohlédnout se po typovém štítku nebo návodu k použití a postupo...

Celý článek
2536 Zobrazení

Dotační podmínky na solární ohřev vody

Dotace na solární ohřev vody – Nová zelená úsporám 

 

V roce 2013 byl spuštěn program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám, lze žádat dotaci na celou řadu nejrůznějších opatření, která se týkají úspory energií v rodinných a bytových domech. Dotaci na solární ohřev vody lze čerpat v oblasti podpory efektivního snižování zdrojů energie: Instalace solárních termických kolektorů C 3.1. Dotace se týkají dokončených rodinných domů a novostaveb včetně rozestavěných domů. O dotaci lze žádat kdykoliv, ať již před realizací či v jejím průběhu nebo po realizaci (instalaci) solárního systému k ohřevu vody. Při realizaci solárního systému na novostavbu RD je třeba pro načerpání schválené dotace doložit zápis do KN a přidělení čísla popisného dané nemovitosti. Můžete tak mít podanou žádost o dotaci, její schválení, avšak na prostředky budete muset počkat dokud řádně Vaši nemovitost nezapíšete do katastru nemovitostí.


Podmínky pro získání dotace

K úspěšnému získání dotace na solární ohřev musí být opatření realizováno odbornou, způsobilou firmou. Naše firma vlastní všechny potřebné certifikáty a osvědčení MPO o získání profesní kvalifikace (Instalatér solárních termických soustav 23-099-M) dle § 18 zákona č. 179/2006 Sb. Základní podmínkou programu je, že žadatelem je vlastník. Dotace bude proplacena pouze vlastníkovi a na jeho účet. Solární systém je třeba realizovat do 12 ti měsíců ode dne akceptace žádosti SFŽP ČR. Mezi způsobilé výdaje lze zařadit pouze faktury vydané max. 2 roky před datem evidence žádosti.

Zvýhodnění pro kraje

Žadatelé z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje jsou zvýhodněni o 10% vyšší dotací na realizované opatření. (U solárního systému na ohřev vody se jedná o dotaci 38.5000,- Kč) 

Celý článek
5143 Zobrazení

Časté dotazy zákazníků

Máte na nás dotaz? Vyberte si z nejčastějších odpovědí.

Na co se nás zákazníci ptají, než si pořídí solární systém? V následujícím přehledu se pokusíme odpovědět na nejčastější dotazy našich zákazníků, kteří si chtějí pořídit solární systém pro ohřev TUV nebo přitápění. Jedná se o zjednodušený souhrn, jelikož k problematice každého odvětví se věnujeme podrobněji v jednotlivých článcích na našem web...

Celý článek
3053 Zobrazení

Automatický režim chrání solární systém

Ochranu solárnímu systému poskytne automatický režim regulacer

O vše se postará automat O správný chod solární soustavy se stará solární regulátor. Nastavení regulace se provádí zpravidla pouze 1x a to při prvotním spouštění.  Menu regulátorů bývá obsáhlé, má celou řadu různých nastavení, ochranných režimů, možnosti regulace teplot, nastavení spínání a vypínání solárního čerpadla a podobně. Lze nasta...

Celý článek
3516 Zobrazení