4 minut/y čtení (726 slov)
Doporučené

Jak efektivně čistit solární kolektory: Tipy a triky pro udržení optimální účinnosti

Solární kolektory je třeba udržovat čisté Solární kolektory je třeba udržovat čisté

Čisté kolektory zajistí vysoký výkon

 • Solární systém jako sestava skutečně dokáže fungovat ,,téměř,, bezúdržbově. Nicméně pro nejvyšší možné tepelné zisky u termických systémů je třeba udržovat solární sklo čisté. Sluneční záření prostupuje skrze zasklení kolektoru na jeho absorpční plochu. Zde dochází k přeměně slunečního záření na tepelnou energii. 
 • Čím čistější bude sklo solárního kolektoru, tím více tepelného záření bude přeměněno na tepelný zisk. 
 • Více tepelného záření = více získané tepelné energie = rychlejší ohřev TUV = větší finanční úspora = rychlejší návratnost investice.

Kdo čistí a kdo nečistí

 • Pokud máte solární systém navržen s velkým přebytkem tepla, pravděpodobně si ani nevšimnete poklesu tepelných zisků na kolektorech oproti době, kdy byly uvedeny do provozu. Toto je dáno požadavky na objem ohřáté TUV. 
 • Lze dovozovat, že rodina s menším počtem osob si ani nepovšimne poklesu tepelných zisků vlivem nečistot uchycených na skle kolektoru. 
 • Ovšem domácnost s větším počtem obyvatel může při alternativním ohřevu zásobníku TUV investovat větší finanční prostředky, než tomu bylo při pořízení solárního systému. 
 • Rozhodně je rozumné udržovat plochu solárního kolektoru čistou
 • Doporučujeme, aby vlastník solárního systému alespoň občas zkontroloval vizuálně kolektorovou plochu, jestli na ní neulpělo větší množství nečistot.

Vliv úhlu kolektorů na jeho samočistící schopnosti

 • Samočistícími schopnostmi lze považovat např. dešťovou přeháňku, kdy dochází vlivem deště ke smívání nečistot z povrchu solárních kolektorů. 
 • Je zřejmé, že na kolektorech instalovaných pod větším úhlem např. 65° bude docházet k menšímu zanášení zasklení, než u kolektorových polí instalovaných v úhlech do 30°. 
 • Na kolektorech umístěných pod nižším sklonem také mohou často ulpět listy z přilehlých stromů. 
 • Vlivem stále rozšiřující se výroby dochází k vyšším průmyslovým exhalacím. Naproti tomu na venkově dochází k usazování pevných částic na kolektorech vlivem způsobu vytápění rodinných domů a chalup. Nejčastěji jsou stále používány právě kotle na tuhá paliva. Pokud i vy máte solární kolektory umístěny na střeše a topíte tuhými palivy, je vhodné alespoň jednou za 2 roky důkladně kolektorovou plochu očistit. 
 • Přes léto se na skle solárního kolektoru nejčastěji zachycují pylové částice, trus ptáků a zamezují dopadu slunečního záření na absorbér.

Věděli jste, že nabízíme i tuto službu? Stačí zanechat kontakt na Vás, ozveme se.

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

Čím můžete očistit kolektory?

 • K čistění lze použít běžné čistící prostředky
 • Určitě se vyvarujte použití agresivních čistících prostředků, které by mohly jakkoliv narušit zasklení kolektoru, styčné plochy mezi rámem a sklem, a rám kolektoru (zpravidla eloxovaný hliník). 
 • Můžete se s tím mazlit, nebo to rovnou vzít hrubou silou a za použití Vapky a čistícího roztoku velmi rychle a účinně odstranit veškeré nečistoty uchycené na zasklení Vašeho solárního systému. Zvýšenou pozornost věnujte přechodům zasklení, kde dochází ke styku skla s rámem panelu. 
 • V žádném případě nedoporučujeme čistění pomocí chemických agresivních látek, které by mohli poškodit nejen kolektorovou plochu, ale i další součásti kolektoru, zejména pak EPDM pryžovou izolaci mezi rámem kolektoru a zasklením.

Jak často čistit solární kolektory a kdy?

 • Čím častěji budete solární kolektory čistit, tím větší solární zisky budete mít, o to rychleji se vám investice do solárního systému vrátí a vy nebudete muset tak často dohřívat solární zásobník alternativním zdrojem tepla, což ve výsledku opět znamená finanční úsporu. 

Jaké je naše doporučení? 

Pokud máte možnost, čas a chuť, můžete očistit sklo solárního kolektoru klidně každý rokSolárnímu kolektoru to neublíží a Vy tím jedině získáte. 

 • Ideální čas na čištění kolektorů je brzy z rána nebo podvečer, před západem slunce. Taktéž lze využít oblačného počasí. Dělá se tak proto, že solární kolektor nepracuje naplno, nehrozí tak žádné případné problémy, ať již s popálením nebo komplikacemi při rychlém schnutí čistícího média na skle kolektoru. Nepochybně byste nechtěli, aby Vaším zásahem vypadaly solární kolektory hůř, než před započetím prací. 
 • Když už budete pečovat o Vaše solární kolektory, zkontrolujte vizuálně těsnost spojů mezi jednotlivými kolektory, zda nedochází k úniku teplonosného média, zda je elektroinstalace v pořádku (zkontrolovat neporušenost kabeláže). 
 • Před započetím čistění zvažte všechna možná rizika spojená s umístěním a dostupností kolektorů tak, aby nedošlo k újmě na zdraví. 
 • Pokud si na čistění netroufáte, můžete tuto službu poptat o nás, rádi se o Vaše solární kolektory postaráme, budou jako nové.

Solární panely udržujte čisté

Část solárního systému, alespoň ta venkovní, umístěná na střeše Vašeho domu je Vaší vizitkou a reflektuje Váš přístup k údržbě Vaší nemovitosti. 

Čisté solární kolektory jsou nejen hospodárné k provozu Vaší nemovitosti, uspoří finanční prostředky, ale zároveň také působí velmi esteticky.

Údržba solárních zásobníků
Bojlery | rádce s výběrem