12 minut/y čtení (2334 slov)
Doporučené

Bojlery | rádce s výběrem

Poradíme vám jak vybrat bojler Poradíme vám jak si správně vybrat bojler

Nejdříve krátce o bojlerech

 • Bojler je zásobník vody určený pro její ohřev, akumulaci a následnou distribuci. Uplatnění nalézá v každé domácnosti, kde není využito centrálního ohřevu vody. Nejčastěji užívané jsou tlakové ohřívače vody, jedná se v podstatě o bojlery tak, jak je známe z domácností, umístěné v koupelnách, sklepech, nebo technických místnostech.
 • Vzhledem ke způsobu ohřevu vody pomocí bojlerů mají rodinné domy přidělenou nižší sazbu za elektrickou energii na cca 8 hodin denně (tzv. noční proud), kdy dochází k ohřevu vody. Aby jejich provoz nebyl příliš nákladný, dochází k ohřevu vody pomocí elektrické energie až po sepnutí HDO - levný tarif

V našem článku vynecháme povídání o beztlakých a průtokových bojlerech, zaměříme se na nejčastější typy, tak, jak je známe z užívání.

Zaměřte se na štítek, ušetříte!

 • Směrnice EU ErP ukládá výrobcům od 26.září 2015 povinnost informovat zákazníky o energetické náročnosti jejich výrobků. Energetický štítek má stejný vnější vzhled ve všech členských státech EU a je jazykově neutrální. Informace jsou přenášeny prostřednictvím piktogramů, které nahrazují text v různých jazycích ve společenství. 
 • Černá šipka ukazuje třídu energetické účinnosti konkrétního spotřebiče podle směrnice EU. Barevné šipky s písmeny určují různé třídy energetické účinnosti. Tmavě zelená odpovídá třídě s nejvyšší energetickou účinností, zatímco červená označuje třídu s nejnižší energetickou účinností.
 • Díky energetickému štítku si spotřebitel může vybrat zařízení s nejvyšší možnou energetickou účinností, čímž ušetří na účtech za elektřinu a vodu a přispěje k ochraně životního prostředí snížením emisí oxidu uhličitého a využitím méně zdrojů, jako je elektrická energie a voda. 
Energetický štítek
 • Piktogram pro ohřívač vody a uvedený zátěžový profil (3XS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL)
 • Energetická třída a barevná škála tříd
 • Roční spotřeba v kWh nebo GJ (pokud je integrován solární ohřev, je uvedena mapa Evropy zobrazující tři orientační zóny a příslušné spotřeby)
 • Hluk ve vnitřním prostředí (piktogram uvnitř) a/nebo ve venkovním prostředí (piktogram venku)
 • Uvedení piktogramu v případě schopnosti pracovat pouze mimo špičku
 • Číslo nařízení

Bojler vybírejte podle počtu osob a spotřeby

 • Rozhodujícím faktorem při určení objemu bojleru je počet osob v domácnosti. Tímto se lze dopočítat objemu vody, který bude třeba ohřívat. Jako základní ukazatel lze vzít v potaz stávající způsob ohřevu vody a jeho objem.
 • Dalším faktorem je vhodná volba dispozice, zaměříme se tak na velikost bojleru, přihlížíme k předpokládané spotřebě energie, způsobu ovládání, tepelným ztrátám, očekávané životnosti a podobně. 
 • Pokud volíme zásobník větší, než stávající, je třeba řádně zkontrolovat jeho rozměry a správně zvolit jeho budoucí umístění. Samozřejmostí zůstává výběr způsobu ohřevu tak, aby v plánovaném místě bylo možno bojler připojit na všechny žádané způsoby ohřevu vody.
 • V klasické domácnosti jsou nároky na objem ohřáté vody vysoké. Kalkulujeme zpravidla s 50l vody ohřáté na 55°C na osobu a den. Pokud budeme postupovat výše uvedeným postupem, zjistíme, že je třeba použít zásobník od 50 l a výše. Ohřev takového množství vody se však značně prodraží
 • Pokud si nejste jisti s výběrem vhodného bojleru, obraťte se na odborníky, rádi Vám s jeho výběrem pomůžeme.
 • V závislosti na způsobu instalace si lze pořídit buď bojler závěsný nebo stacionární.

Jakým způsobem ohřejeme vodu v bojleru?

 • Elektrický
 • Plynový
 • Kombinovaný
 • Akumulační

Elektrický bojler

 • Jedná se o nejčastější variantu v RD, kterou jistě všichni dobře známe. Zpravidla jsou to maloobjemové ohřívače vody od cca 50l do 200l. Ohřívat větší objem vody elektricky se ekonomicky nevyplatí a bojlery o větších objemech jsou zpravidla kombinované s dalším způsobem ohřevu. 
 • V našich podmínkách se proslavili s výrobou bojlerů např. DZ Dražice, v podtatranské obci Matejovce vznikl Tatramat s.r.o. (aktuálně člen skupiny STIEBEL ELTRON GRUPPE).
 • Elektrické bojlery jsou ve většině případů závěsné a montují se na výšku. Pokud se Vám nedostává prostoru lze pořídit i ležaté bojlery.
 • Z hlediska ekonomie provozu se jedná o nejdražší možný způsob jak lze vodu ohřívat. Další nevýhodou je pomalejší ohřev. Výhodou levnější pořizovací náklady a nízká hmotnost. Tyto bojlery se nejčastěji mění za nové. Elektrické bojlery a jejich údržba jsou v naší společnosti tabu, většina majitelů jim nevěnuje vůbec žádnou péči, bojlery se tak často mění. Z Ekonomického hlediska ohřev vody probíhá nejčastěji v čase spínání levného proudu, pomocí HDO.
 • Elektrické topné patrony umístěné v zásobníku jsou nejčastěji buď vnořená elektrická topná tělesa umístěná ve vodě, nebo keramické topné těleso umístěné v jímce zásobníku, jejímž prostřednictvím dochází k ohřevu TUV. Pokud je těleso vnořeno do vody, dochází k jeho častějšímu zanášení vodním kamenem, naproti tomu možnost jeho údržby je snadnější

Plynový bojler

 • V podstatě se jedná o karmu. Tyto bojlery nejsou využívány v příliš velkém množství a postupně se od nich ustupuje. Nejčastěji instalované karmy jsou např. plynový ohřívač Quantum, který možná stále ještě někteří z nás doma využívají k ohřevu TUV. Výhodou jsou relativně nízké provozní náklady, nevýhodou bývá vyšší pořizovací cena.
 • Zákazníci se často těchto bojlerů zbavují z důvodu, že se jim tento ohřev vody zdá překonaný, nebo málo bezpečný. 
 • Další nevýhodou je bezpodmínečně nutná údržba plynových zásobníků, jejich revize a kontrola odvodu spalin, komínu, což ve svém výsledku značně prodražuje ohřev vody.

Kombinovaný bojler

 • Jedná se o bojler, kde lze vodu ohřívat několika způsoby. Záleží samozřejmě na konstrukci bojleru. Nejčastěji užívané jsou klasické kombinované bojlery s možností dohřevu elektrickou patronou. Tyto bojlery jsou umísťovány poblíž alternativního dohřevu. 
 • Nejčastěji se bojler ohřívá za pomocí: kotle na tuhá paliva, krbové vložky, plynového kotle, solárních kolektorů, tepelného čerpadla apod. Voda je ohřívána tak, že do výměníku umístěného uvnitř bojleru proudí ohřátá voda od tepelného zdroje používaného k vytápění objektu.
 • Bojlery se často inovují a výrobci přichází čím dál častěji s dalšími různými způsoby a jejich kombinacemi jak lze bojler ohřívat. Lze se tak již setkat s kombinovanými bojlery, které lze dohřívat současně elektrickou patronou, solárními kolektory, tepelným čerpadlem a zároveň třeba i krbovou vložkou. Samozřejmě, že čím složitější bojler, tím je jeho cena dražší. Očekává se, že právě díky širším možnostem ohřevu vody, bude jeho ohřev ekonomičtější, neboť k ohřevu budete moci zvolit ten nejekonomičtější způsob, který vám v danou chvíli vyhovuje. Samozřejmě, že konečný výběr bojleru závisí na vás a vašich potřebách.

Akumulační bojler s vnitřním zásobníkem

 • Tyto typy bojlerů shromažďují přebytečné teplo ze zdroje vytápění objektu. Výhodou je efektivní využití přebytkového tepla zdroje s přihlédnutím k prodloužení jeho životnosti. Nevýhodou bývá vyšší pořizovací cena a rozměry. Je třeba také přihlédnout ke konstrukci akumulačního bojleru a vybrat si ten, který vám nejvíc vyhovuje. Voda se může ohřívat buď průtokem např. v nerezovém výměníku akumulační nádrži, nebo se může jednat o vnořený bojler v akumulační nádrži. Při volbě takovéhoto typu ohřevu TUV je třeba brát v potaz životnost.
 • Náklady na nový akumulační bojler včetně prací, dopojení na stávající způsoby ohřevu TUV půjdou zřejmě do desetitisíců a nebude snadné sehnat řemeslníky, kteří danou výměnu provedou v požadovaný čas.

Bojler umístěte nejblíže k odběrnému místu, ušetříte!

Solární zásobník připojený k plynovému kotli
 • Předpokladem nejekonomičtějšího provozu ohřevu TUV je umístění zásobníku nejblíže ke zdroji tepla a zároveň co nejblíž odběrnému místu. Toto ovšem zpravidla není možné dodržet, proto doporučujeme kvalitní izolaci na potrubní rozvody vody v RD.
 • Aby nedocházelo ke zbytečnému odpouštění teplé vody, lze k bojlerům připojit cirkulační čerpadlo. Cirkulace teplé vody se postará o to, že při otevření kohoutku máte k dispozici ihned teplou vodu. Nevýhodou těchto instalací je tepelná ztráta, která vzniká na TUV právě při sepnutém cirkulačním čerpadle.
 • Cirkulační čerpadlo se dá ovládat např. spínacími hodinami, kdy dochází k cirkulaci vody v předem nastavený čas. Další možností je využití cirkulačních čerpadel Grundfos, které díky své technologii sami rozpoznají časy, kdy dochází k odběru teplé užitkové vody a sami podle toho přizpůsobí běh cirkulačního čerpadla s ohledem na minimální tepelné ztráty způsobené cirkulací TUV.

Za jak dlouho se nahřeje bojler? Záleží na způsobu ohřevu!

1. Elektrický bojler není nejrychlejší způsob ohřevu vody

 • Je zpravidla nejpomalejší. V bojleru je instalována elektrická topná patrona, která je dimenzována na ohřev určitého množství vody za určitý čas. Pokud je bojler připojen na HDO a dojde k úplnému vyčerpání teplé vody, nemá majitel možnost čerpání další TUV a musí počkat na sepnutí HDO, než se voda opětovně ohřeje. Toto je další z možných nevýhod elektrických bojlerů. 
 • Nejčastější závadou u elektrických bojlerů bývá poškození provozních a bezpečnostních termostatů ,které lze ovšem relativně snadno vyměnit.

2. Ohřev bojleru kotlem na tuhá paliva a krbovou vložkou

 • Kotel na tuhá paliva ohřeje bojler rychleji, než elektrická patrona. Rychlost ohřevu bojleru kotlem na TP je dána výkonem kotle. Zase je třeba vzít v potaz, že vodu ohřejeme až v okamžiku, kdy začneme topit. Tento způsob přípravy TUV je tak sice ekonomický, ale velmi nekomfortní.
 • Ohřev vody kotlem je zajištěn buď pomocí samotížného ohřevu při vytápění nebo čerpadlem. Pokud máme samotížný ohřev vody, je nutné, aby byl zabezpečen ohřev takovým způsobem, aby nedocházelo ke zpětnému vychlazování bojleru do otopného systému. Pokud je způsob vytápění řešen pomocí čerpadel, je toto zabezpečeno zpravidla přívodem el. energie k čerpadlu a jeho spínání včetně vhodně umístěných zpětných klapek na otopném systému. Instalací vhodných regulací lze nastavit čas doby ohřevu bojleru, ovšem ne všechny kotle na TP tuto možnost mají. Jedná se zpravidla pouze o automatické kotle, kterou touto regulací disponují.

3. Plynem ohřejeme bojler velmi rychle

 • Plynové kotle disponují termostaty, které řídí ohřev vody bojleru. Mohou to být termostaty umístěné v jímce karmy, nebo čidla od plynových kotlů, kde ohřev vody řídí regulace. U dnešních kondenzačních kotlů je příprava tuv pomocí plynu je vždy rychlá, levná a relativně komfortní.

4. Tepelného čerpadlo ohřeje vodu i zatopí

 • Mnoho domácností již přešlo ze způsobu vytápění kotlem na TP k vytápění a ohřevu TUV tepelným čerpadlem. Ohřev vody tepelným čerpadlem je moderním způsobem v přípravě TUV. Ohřev bojleru je relativně rychlý a pohodlný, neboť tepelné čerpadlo se stará o vytápění celého objektu a zároveň slouží k ohřevu TUV. Při dimenzování takového čerpadla je pak brán v úvahu právě i způsob přípravy TUV. Nejčastěji je řešen pomocí trojcestného ventilu, kdy je prioritně nastaven ohřev vody na požadovanou teplotu a následně vytápění objektu.
 • Výhodou tepelného čerpadla je rychlý ohřev, nevýhodou jeho pořizovací náklady.
 • Pokud tepelné čerpadlo ohřívá vodu jako jediný zdroj, lze očekávat, že jeho provoz bude celoroční a bude docházet k jeho častějšímu spínání. Teplené čerpadlo je tak více opotřebováváno a jeho životnost značně krácena. Při ohřevu vody a přitápění spotřebovává tepelné čerpadlo elektrickou energii. Spotřeba je sice násobně menší než u elektrických bojlerů, avšak s účtem za elektřinu počítat musíte. Další nevýhodou je limitování teploty ohřevu TUV na max. cca 60°C. Ti z vás, kteří jsou zvyklý na ohřev vody vody kotlem na tuhá paliva 80°C mohou být nepříjemně zaskočeni. Velké množství majitelů tepelných čerpadel tak poptává jako alternativní dohřev bojleru právě solární kolektory, které dokáží ohřát vodu na téměř jakoukoliv teplotu.

5. Solární kolektory jsou premiant v ohřevu TUV

Solární bojler
 •  Solárními kolektory se rozumí termické solární soustavy nikoliv fotovoltaika. Solární kolektory přeměňují sluneční záření na tepelnou energii, která ohřívá teplonosné médium přenášené čerpadlem do výměníku v bojleru. Tyto systémy jsou z hlediska ohřevu vody nejúspornější na trhu. Spotřeba energie na ohřev vody je v řádu Wattů a výkon solárního systému už o 2 kolektorech je okolo 2.5 kW.
 • Bojlery pro solární ohřev jsou nejčastěji v dimenzích od 200 do 500 l. Pokud je bojler naddimenzován, stačí 1 sluneční den k zásobě teplé vody pro běžnou rodinu až na 2 dny. Solární systémy dokáží ohřát bojler na požadovanou teplotu. Výkon těchto systémů je limitován pouze dopadem slunečního záření na kolektory. Ohřívat vodu téměř zdarma lze po většinu roku. Zde naleznete náš aktuální ceník solárních sestav. Nevýhodou bývá vyšší pořizovací cena, naproti tomu lze na solární systémy čerpat dotace ze SFŽP ČR, což učinilo solární systémy velmi dostupné pro každého z nás.
 • Další výhodou je životnost solárního systému až 30 let.

Vyplňte dotazník, uděláme vám nabídku na míru! 

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

Na montáž bojleru je nejlepší instalatér

 • Montáž bojleru by měl provádět osoba způsobilá k těmto úkonům - instalatér. Zapojení tlakových nádob podléhá plnění jasně definovaných pravidel a norem, včetně osazení potřebných armatur. Pokud se rozhodnete bojler namontovat svépomocí, hrozí, že při uplatnění záruky bude toto vyhodnoceno jako porušení záručních podmínek a ztratíte tak možnost Vámi zakoupené zboží reklamovat.

O bojler se musíte starat, aby vám vydržel!

 • Zde je nutno říci, že s ohledem na materiál bojleru lze pořídit buď železné smaltované nebo nerezové bojlery. Nerezové bojlery bývají oproti klasickým železným smaltovaným i několikanásobně dražší. Smaltované železné bojlery mohou navodit dojem, že jsou horší, než nerezové. Zde je ovšem třeba vzít v potaz, že u železných bojlerů je jeho vnitřní část smaltovaná, tedy odolná prorezavění stejně jako nerezový bojler. Pokud nedošlo na smaltovaných bojlerech k poškození ještě před jejich samotnou montáží lze očekávat jejich mnohaletou životnost.
 • Naproti tomu i u nerezových bojlerů může dojít k prorezavění. Děje se tak nejčastěji v místě sváru. Výrobce do bojlerů umísťují anody, hořčíkové tyče, které prodlužují životnost bojlerů a měly by být uživatelem kontrolovány ve stanovených intervalech, případně nahrazeny za nové. Každý bojler má svou životnost a majitelé ji mohou výrazně ovlivnit řádnou údržbou a péčí, stejně jako je tomu u všech produktů. Dnešní technologie smaltování jsou na velmi vysokých úrovních a pořízení dražších nerezových bojlerů tak odsouvají do pozadí. Teplota ohřevu vody může mít nepřímý vliv na životnost bojleru. Při ohřevu vody se mohou v bojleru kumulovat patogenní bakterie Legionella.

Pokyny k údržbě bojleru

 • Pokyny k údržbě bojlerů jsou uvedeny zpravidla v návodu k instalaci a montáži bojleru, který je nedílnou součástí bojleru v době jeho koupě. Nejčastěji se jedná o kontroly anodové tyče a čištění bojleru od usazenin. Údržbu je vhodné dělat souladu s doporučením výrobce.
...

Údržba solárních zásobníků - Vše o solárním ohřevu

Údržba solárních zásobníků. Postup na vyčištění bojleru od vodního kamene a usazenin. Solární zásobník stejně jako ostatní bojlery určené k ohřevu vody  je nutné pravidelně udržovat. Pokud chcete, aby správně a dlouho tato zařízení fungovala je tře
Jak efektivně čistit solární kolektory: Tipy a tri...
Instalatér solárních soustav