8 minut/y čtení (1678 slov)
Doporučené

Jak namontovat kolektory na rovnou střechu?

Praktický návod instalace kolektorů na rovnou střechu Praktický návod instalace kolektorů na rovnou střechu

 Návod na montáž solárních kolektorů na rovné střeše

 • Rádi bychom se s vámi podělili o způsob jak správně namontovat solární kolektory k ohřevu vody na rovné střeše. Návod má sloužit jako příklad pro ty, co si chtějí provést montáž solárního ohřevu svépomocí, tak pro montážní firmy, které stále tápou jak na to. Upřímně, viděli jsme velmi mnoho realizací a často se nám zkrátka nelíbí způsob jejich provedení. Je logické, že každá montážní parta se počtem montáží solárních systémů více a více zdokonaluje, ale přijde nám, že někteří skutečně neví, jak takovou instalaci provést a to co pak my vidíme jsou výsledky jejich představy o provedení montáže. Když jsme hledali na netu, žádný pořádný návod nikde není. Dnes vám ho přinášíme a věříme, že bude sloužit jako inspirace pro všechny, kdo se rozhodnout instalovat solární kolektory na rovné střeše. 
 • % podíl montáží na rovných střechách  vůči šikmým je zhruba  6:1. Rovné střechy mají zpravidla novější domy, kdy se jako střešní plášť využívají novodobé produkty (fólie apod.) U starších domů jsou rovných střech zpravidla použity jako krytina asfaltové pásy vyspádované do středu nebo kraji střechy. 

Před samotnou montáží si popíšeme následující postup

 1. Zjištění poměrů místa instalace a plánování
 2. Příprava konstrukce mimo místo realizace / přichycení, dimenzování
 3. Zajištění způsobu vytažení solárních kolektorů na místo instalace
 4. Trasování potrubí
 5. Kolik stojí výroba konstrukce na solární kolektory?
 6. Čeho se vyvarovat?

1. Místo si obhlédněte a instalaci naplánujte

 • Pokud máte možnost, je ideální se na místo samotné realizace podívat a zjistit předpokládané umístění solárních kolektorů na střeše domu. Pokud máte k dispozici snímek katastru, už víte jak budete solární kolektory pravděpodobně orientovat. Pokud ne, vezměte sebou buzolu, protože myslet si, že vím přesně kde je východ a západ se může lišit od reality. Navíc ohledáním skutečných poměrů na místě samotném zjistíte zda nestojí v instalaci kolektorů nějaká překážka, například vzrostlé domy, stínění od přilehlých nemovitostí apod. 
 • U montáží na rovných střechách je nejdůležitější jak vyřešit trasování potrubí mezi solárními kolektory a technickou místností. Pokud už víte kudy potrubí povede, jak jej přichytit a provést potřebné prostupy, máte z 80% vyhráno. Dále je třeba se zaměřit na střešní krytinu a zvolit vhodný způsob přichycení a zajištění kolektorů proti větru, resp. posunu. Když už budete na střeše zjistěte rovnou skladbu střechy a její únosnost, aby nedocházelo k přílišnému lokálnímu zatížení, které by mohlo vést k poškození střešního pláště a následnému zatékání do střešních prostorů. 
Střecha před montáží kolektorů
První solární kolektor na místě!
Hotovo, solární kolektory na místě určení
Rozvržení a začátek montáže
Teď už to jde rychle
Boční pohled na konstrukci
Sešroubovávání konstrukce
Solární sestava v celé kráse
Pohled na zadní část konstrukce
Konstrukce před osazením kolektorů
Chystání propojovacího potrubí
Tohle je hezké

Pokud hledáte firmu, rádi se Vaší zakázky ujmeme. Solární systém namontujeme rychle a profesionálně

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

2. Konstrukci k panelům si připravte mimo místo realizace

 • Dnes už snad ani nikoho nenapadne, že by vyráběl konstrukci přímo na střeše domu. Předně je to značně nekomfortní a za druhé takový způsob by znamenal zajištění staveniště proti možnému poškození vzniklému řezáním, svařování konstrukce. Lze si těžko představit, že někdo se rozhodně řezat  hliníkové profily na rovné střeše s folií. Když ji hned nepropálí, dá se očekávat zašlapání špon odřezků a následné problémy s opravou. Takže konstrukci si vždy připravte mimo místo umístění, pouze drobné úpravy lze dělat na místě samém. 

Ideální je vyrobit konstrukci z hliníku!

 • Ideální pro výrobu konstrukce na solární kolektory jsou hliníkové profily. Práce s hliníkem je snadná a nenáročná. Snadno se řeže a je lehký, nezatěžuje tedy neúměrně střešní plášť. Pokud budete konstrukci přichycovat k betonovým obrubníkům, můžete zvolit bud instalaci závitových tyčí na chemickou kotvu, nebo například Hilti šrouby určené k fixacím konstrukcí do betonu. Eventuálně lze použít i hmoždinky, ale výše uvedené možnosti jsou vhodnější.
 • Pro výrobu konstrukce solárních kolektorů jsou ideální hliníkové L profily 40x 40 x 4mmm, nemáte-li žádný výpočet k únosnosti vámi zvolené konstrukce, zvolte zkrátka tak silné profily o kterých nebude vůbec pochybovat. Z praxe lze jednoznačně říci, že hliníkový L profil 40x 40 x4 mm je dostatečně masivní s vysokou únosností přesahující očekávané zatížení. Přesto pokud i tak si nejste jisti, obraťte se na statika, ale počítejte s tím, že si budete muset nachystat nějakou tu korunu za výpočet.

Jak zabezpečit konstrukci proti větru?

 • Způsob zabezpečení konstrukce proti větru je velmi důležitý. V praxi jsem se několikrát setkali s tím, že firma provádějící montáž toto zanedbala a majitel pak měl možnost pozorovat létající solární kolektory. Zde upozorňujeme na často poddimenzované konstrukce u vakuových trubkových kolektorů, které jsme viděli několikrát i s kolektory krásně složené na jedné hromadě. Proto se při výrobě konstrukce pečlivě věnujte i řádnému zavětrování!
 • K uchycení konstrukce na rovné střeše často slouží betonové obrubníky, do kterých lze relativně snadno  konstrukci s panely přichytit. Dimenzování by se mělo odvíjet od faktorů, které mohou zapříčinit posun konstrukce. Faktory, které toto výrazně ovlivňují jsou sklon konstrukce s kolektory. Čím větší sklon budou solární panely mít, tím více budou větrem namáhány. Dále záleží jaké kolektory budou k montáži použity. Jinak bude působit vítr na kolektory o rozměrech 2x 1 m  a odlišně na kolektory 2x 1m. Dle výše uvedeného se bude odvíjet způsob zajištění solárních kolektorů. Je zřejmé, že panely s větší kolektorovou plochou budou vyžadovat výrazně lepší způsob fixace.
 • Dle druhu krytiny je třeba zohlednit další potřeby na řádnou instalaci. Pokud instalujeme na střeše s folií, pro konstrukci s betonovými obrubníky je třeba zajistit vhodnou podložku, která bude chránit folii proti protržení. Ideální jsou silné gumové podložky, které jsou určeny přímo na tento druh krytiny. Zabezpečí, že konstrukce nepoškodí střešní plášť a zároveň minimalizuje vysokým třením možný posun konstrukce. Takže, sehnat gumové pásy a nařezat je v rozměrech předpokládaných betonových nosníků konstrukce. 
 • Pokud to bude situace vyžadovat, připravte doplňkové ukotvení konstrukce pomocí ocelového lanka nebo přichycení např. ke stávajícímu komínu pomocí hliníkových profilů ukotvených na chemické kotvy.
Solární kolektory Energy +EVO na plechové střeše

3. Jak vytáhnout solární kolektory a konstrukci na rovnou střechu?

 • Jak se nenadřít? Ideální variantou je montáž lešení, která zajistí pohodlný přesun všeho potřebného do místa instalace. Stejně tak je vhodná vysokozdvižná plošina. Dražší, ale značně pohodlnější způsob montáže.
 • Jak se nadřít? všechno pěkně vytahejte po žebříku. Obzvláště na transport betonových obrubníků budete vzpomínat velmi dlouho. Tuto variantu vzhledem k zvýšenému bezpečnostnímu riziku příliš nedoporučujeme. Profesionál se však nemusí obávat, obzvlášť pokud disponuje značnou fyzickou kondicí.

4. Kudy s potrubím?

Solární potrubí na stěně domu před zateplením
 • U montáží na rovných střechách je nejdůležitější jak vyřešit trasování potrubí mezi solárními kolektory a technickou místností. Nejideálnější varianta je, když se na střeše nachází nepoužívaný komín, kterým lze velmi snadno natáhnout potrubí až do sklepních prostorů, kde bude umístěno technologické zařízení solárního ohřevu vody.  Pokud  není k dispozici nepoužívaný komín, nebo jakákoliv KG stupačka umístěná přímo na střeše, zbývá už jen natáhnout potrubí po fasádě domu. Tady bude nejtěžší způsob vyřešení přechodu mezi okrajem střechy a napojením na fasádu. Pokud se potrubí pouze přehne přes okraj střechy, má toto velmi neblahý vliv na vzhled. Při deštích zpravidla stékající voda smáčí zbytečně fasádu, případně na ní zanechává nevzhledné fleky.  Trasovat potrubí od kolektorů přes okap považujeme za poslední zoufalý pokus kudy potrubí natáhnout. Pokud je třeba natáhnout potrubí po fasádě je ideální variantou toto udělat před zateplením domu, kdy se může potrubí schovat v izolaci, a ničím tak nerušit estetický vzhled domu. Pokud se se zateplením nepočítá, nebo byli již provedeno, doporučujeme zákazníkům opatřit pro potrubí dřevěný zákryt, který lze namořit v barvě fasády a podobně. Další variantou jsou bílé plastové lišty, ty ovšem na domě svítí stejně nevzhledně jako izolované potrubí.
 • Pokud instalujeme potrubí do komína nebo jdeme po fasádě je třeba myslet na způsob uchycení potrubí mezi kolektory a vstupem do střešního pláště. Potrubí by se nemělo válet po střeše, je třeba instalaci dát určitou profesionální úroveň a kulturu. Lze opětovně použít např. obrubníky a vhodné objímky k řádnému uchycení.

5. Cena konstrukce na rovnou střechu

 • Výroba takové konstrukce není levnou záležitostí, ale ani příliš nákladnou. Náklady na materiál jsou: hliníkové profily k výrobě konstrukce, betonové obrubníky, fixační materiál, dodatkový materiál (ocelové lanko apod), vhodná gumová podložka pod konstrukci, časová náročnost výroby konstrukce a její příprava. 
 • Pokud se instaluje na rovnou střechu, konstrukci k uchycení kolektorů fakturujeme za 8.000,- Kč. Obsahem je výše uvedené složení. Jedná se pro nás v  podstatě o náklad potřebný k vyrobení takové konstrukce. 

Lze to levněji?

 • U nás NE, protože nejsme ochotni slevit z kvality. Levněji by znamenalo někde něco ukousnout, ale tady není kde a není co. Výsledek instalace solárních kolektorů je váš majetek, ale především naše vizitka. Takže, když něco děláme, děláme to pořádně.

6. Co se nám moc nelíbí?

 • Vyvarujte se instalace železných těžkých konstrukcí, které někdo svařuje na střeše domu nebo barví. Ve výsledku člověk nic neušetří a vše vypadá mnohem hůře. 
 • To co se nám na instalacích nelíbí  a s čím se často setkáváme je totální neznalost způsobu zhotovení prostupů pro solární potrubí ke kolektorům. 
 • Stejně tak na nás nepůsobí příliš profesionálně konstrukce na solární kolektory, která je přichycená do ojetých gum automobilů vylitých betonem. Je to sice jeden z možných způsobů instalace, nezpochybňujeme splnění účelu zhotovení takové konstrukce. Vizuálně se způsob provedení takové konstrukce vrací do pravěku solárních systémů, někdy mezi roky 1960- 1980. Ojeté gumy ze sběrného dvora jako součást konstrukce není nejlepší volba.
 • Pokud je to možné, vyvarujte se vrtání do střešní krytiny rovných střech. Izolování takových otvorů musí dělat osoba, která tomu rozumí a pokud chcete předejít zatékání do střešního pláště, raději se do toho vůbec napouštějte.

Přejeme hodně zdaru při výrobě konstrukce a ať to vypadá!

Když instalaci solárů provádí každý, kdo má ruce a...
Oze.tzb-info.cz: kdo a co dodává?