10 minut/y čtení (1914 slov)

Oze.tzb-info.cz: kdo a co dodává?

solarni-ohrev-vody-deskovy-vymenik Solární ohřev vody: čuňačiny

Recenze na článek doc. Ing. Matušky našima očima

 • Doc. Ing. Tomáš Matuška zveřejnil článek na oze.tzb-info: chyby při instalacích solárních soustav. Rozhodli jsme se na článek udělat menší recenzi. Je to hlavně z důvodu, že pan doc. Ing. Matuška sepíše svůj názor na solární systémy a jejich instalace převážně díky teorii, kterou bravúrně zvládá. Doufám, že se autora nijak nedotkneme, když jsme zdůraznili slovo ,„teorii“ v oblasti solárního ohřevu. 
 • Je to právě z důvodu, že s jeho názory se ztotožňujeme, nicméně chybí nám tam jasně definované příklady se kterými se lze v praxi setkat. Články doc. Ing. Matušky jsou velmi inspirativní, pokaždé, když od něj něco čteme, zamyslíme se a porovnáme právě teorii s praxí. Co nás na článcích mrzí je, že spíše, než zájemcům o solární systémy, jsou články určeny firmám instalující solární systémy. Proč? Články jsou odborné, mají vysokou úroveň, přesto působí jako slohovka, kterou čteme silou vůle. Bezpochyby toto není vinou autora, ale dnes je doba, že každý chce všechno vysvětli polopatě, rychle a tak, aby to hned pochopil.
 • Naše firma se zabývá instalacemi, jsme dovozci solárních kolektorů do ČR a doposud jsme nainstalovali tisíce m2 solárních kolektorů. Vozíme kvalitní evropské produkty, abychom minimalizovali riziko problémů s kvalitou produktu. Nutno říci, že doposud jsme neměli v reklamaci jediný solární kolektor. Zvládáme teorii k solárním systémům a ještě více tolik potřebnou praxi.
 • Ještě než se dáme ke konkrétnímu doplnění uváděného článku zdůrazňujeme, že doc. Ing. Matuška je kapacita, kterou bezpochyby uznáváme.

Přesuneme se na slíbenou recenzi článku

od Pavel Kocián

1. Montážní firma

„ Ale někdo může namítnout, že nefunkční solární soustavu pozná pouze odborník nebo rejpal a že těch nefunkčních může být daleko víc, než se zdá.“

 • Zde jednoznačně řekneme, že takto to v praxi skutečně je. Většinou díky absolutním neznalostem a neochotě si připustit možnou nefunkčnost nově instalovaného zařízení majitel solárního systému promrhá možnost reklamace v rámci povinné zákonné lhůty. Pak se na nás obrací majitelé solárních systémů na ohřev vody a žádají o opravu. 
 • Ve většině případů ztrácí firma, která solární ohřev instalovala zcela absolutně zájem o jakýkoliv další kontakt se zákazníkem. Toto vnímáme jako odvrácenou stranu u instalací solárních systémů, protože ta masa zklamaných lidí je obrovská. Vyplývá z toho pouze jedno: firma si namastila kapsu při instalaci a už dává od zákazníka ruce pryč. Zní to hrozně, ale tak to je, bohužel.

„ Jakoukoli takovou firmu s historií dnes více než 20 let lze s klidným svědomím doporučit zájemci o instalaci solárního systému. “

 • Souhlasíme, že firma s 20ti letou praxí Vám dozajisté namontuje kvalitní a funkční solární systém. Otázkou je, kdo montuje solární systémy 20 let. Jakou praxi má zaměstnanec firmy, jak dlouho u ní je? Solární systém vám může klidně montovat člověk, který je u firmy s 20ti letou praxí třeba jen týden
 • Takže kdo je ten montér s 20 letou praxí? Kdyby to byl člověk co začal se soláry před 20ti lety a v té době mu bylo 30, dnes by vám ho montoval 50 letý chlap. Takhle to je. 
 • To co však autor článku nejspíš zamýšlel, bylo kvalitní proškolení zaměstnanců firem, které jsou na našem trhu dlouho.


Jak poznáte profesionála podle nás?

 • Když přijede realizovat, cca do 20 minut zjistí vše potřebné, od umístění panelů, způsobu uchycení, umístění a dopojení zásobníku, regulace. V tomto čase je i veškeré odsouhlasení způsobu montáže s objednatelem. Je to přesně čas, který my potřebujeme předtím, než přirazíme žebřík ke střeše. 
 • Co se týká servisů, stačí nám 15 minut na zjištění všech závad, 99% odhalíme okamžitě pohledem.


Většina firem, které se točí okolo solárních systémů se však nezabývá ani tak montážemi, jako spíše prodejem. Na jedné straně tak máme prodejce solárních systémů, kolektorů a na ně navázaní OSVČ či firmy, a na druhé straně je objednávka zákazníka, který má o solární ohřev zájem.

„ Problémem však je, že se spuštěním první vlny Zelené úsporám se do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) [1] doslova přes noc zaregistrovalo několik tisíc firem, které ve svém portfoliu „umí solár", a zde už je opravdu velmi těžké na první pohled oddělit zrno od plev. “

 • Souhlasíme, bohužel do seznamu SOD se dostal téměř každý kdo uměl vyplnit formulář SFŽP ČR. Často se tyto firmy hned na své úvodní stránce prezentují certifikací v Seznamu odborných dodavatelů solárních systémů. Bohužel tento zápis působí bezpochyby na zákazníka velmi klamným dojmem, protože se může domnívat, že osoba instalující solární ohřev bude profesionál, který nemůže a neudělá žádnou chybu. Naopak, klidně to může být člověk, který instaluje svůj první solární systém a tento pokus se rozhodl aplikovat právě na objednateli. 
 • Takže skutečně, k čemu slouží zápis v SOD? Jasným důkazem, že zápis v SOD je s trochou nadsázky k ničemu bylo i ustoupení ze strany SFŽP ČR od nutnosti toto oprávnění při instalaci solárního systému vlastnit. 

„ Z druhé strany přichází v současné době původně snad dobrý úmysl, ve svém důsledku však prostá šikana Ministerstva průmyslu a obchodu – Osvědčení o získání profesní kvalifikace. “

 • Toto osvědčení v podstatě nahradilo výše zmiňovaný zápis v SOD. Pokud budete mít zájem o získání profesní kvalifikace je nutno papírově splnit celou řadu kritérií. 
 • Praxe je ale taková, že firmě, která vás školí pošlete 5.000,- Kč - 8000 Kč, budete pozván na školení. Čeká vás prezentace o solárních systémech, na stole jsou chlebíčky, občerstvení, káva, čaj, džusy…Podíváte se na prezentaci, vyplníte primitivní test (když nevíte, zeptáte se osoby co je vedle vás, nebo školícího) a ten odevzdáte . Po úspěšném zvládnutí testu vás firma v některých případech pozve ještě třeba na oběd. Do 14 dní vám dojde certifikát opravňující k instalacím solárních systémů na ohřev vody.
 • Celé je to velmi podobné s bývalým zápisem v SOD, ale pouze s tím rozdílem, že toto školení je placené. Takže dáte 5.000,- Kč, někdo si namastí kapsu a vy už zítra můžete instalovat svůj první solární ohřev a zákazníkovi zamávat před očima certifikátem MPOZní to hrozně, a stejně hrozně vypadající jsou i instalace těchto rádoby odborníků. 
 • Je dobře, že pan doc. Ing. Matuška nevidí všechny hrůzy v praxi, věříme, že by mu to mohlo způsobit arytmii. Takže na ty hrůzy koukáme my a smutné příběhy slyšíme dnes a denně. Panu doc. Ing. Matuškovi bych rád sdělil obsahat telefonátu z minulého týdne, kdy nás kontaktovala firma instalující solární systém na ohřev vody. Protože chtěli ušetřit, solární kolektory napustili vodu. Samozřejmě popraskaly. Firma se ptala jak řešit reklamaci, zda je nějaká finta jak z toho ven. Žádná není. Na hloupost není lék. Když nebudeme konkrétní a název firmy neprozradíme, tak pouze podotkneme, že vlastní certifikát MPO k instalacím solárních systémů.

 Dvě fotky z praxe

 • První galerie zobrazuje fotografie solárního systému a přitápění pomocí vakuového trubkového solárního kolektoru. Solární systém je po 2 letech zcela nefunkční, firma nereaguje. Zmařená investice v řádu 200.000,- Kč.
 • Klasická „ prasečinka“ se kterou se setkáváme často.
Instalace technologického vybavení
Způsob uchycení potrubí
Úniky média na čerpadlové jednotce
To není parní lokomotiva, to je trubkový kolektor
 • V této galerii je instalace solárního ohřevu vody přes deskový výměník - systém je nefunkční. Majitel chytá kapalinu do hrnce, při poklesu tlaku v solárním systému dopouští soláry vodou ze studny. 
 • V půdním prostoru jsou instalovány 2 směšovací ventily, které chodí majitel ovládat dle intuice a v závislosti na počasí.
Pozoruhodný způsob montáže
Co uteče do hrnce, to dopustí studna

 2. Smluvní vztah – co je cílem instalace?

„ Pokud zákazník nedostane alespoň rámcovou informaci o očekávané úspoře energie, případně o úspoře provozních nákladů, soud to může posoudit jako klamání spotřebitele. “

 • Tady bohužel malinko nesouhlasíme, nemyslíme si, že pokud zákazník nedostane předpokládanou úsporu předem na papíře, že to lze ihned hodnotit jako klamání spotřebitele. Stejně tak by se dalo pohlížet na spotřebu paliva u automobilu a pokud by se lišila od uváděné, je to zřejmé klamání spotřebitele? Objektivně je to skutečně velmi sporné, nestojíme na straně ani firem, ani zákazníků.


teď praxe, jak to děláme my. 

 • Při návrhu solárního systému zjišťujeme všechny potřebné informace k instalaci solárního systému, zabýváme se návrhem, zjistíme umístění, sklon, počet obyvatel atd. Spočítáme si předpokládaný měrný zisk celé solární soustavy včetně jeho pokrytí. Na základě tohoto je zákazníkovi vytvořena nabídka obsahující konkrétní složení solárního systému. Vytvoříme projektovou dokumentaci, která je tak jako tak dnes povinnou součástí žádosti o dotaci na solární ohřev vody C. 3.1.
 • Pokud má zákazník zájem, jsme schopni vyhotovit různé varianty zapojení a umístění solárního systému včetně profesionálních výpočtů obsahující tepelné zisky celé soustavy. Výsledkem je vypracování profesionální bilance solárních kolektorů v pdf.

„ Bohužel, ve všech případech týkajících se rodinných domů byla předmětem smlouvy o dílo „dodávka komponent dle specifikace". Předmětem smlouvy nebyla „funkční solární soustava přinášející ročně minimální úsporu XXX kWh" nebo „pokrývající potřebu tepla z XX %", ale pouze dodávka materiálu. “

 • Zde souhlasíme s doc. Ing. Matuškou a navíc doplníme detaily o dodávkách solárních systémů na ohřev vody a jejich instalacích.


Většina zákazníků to líčí následovně.

 • Řada firem jsou pouze dovozci solárních panelů a komponent. Je docela pravděpodobné, že mimo svoji prezentační místnost firmy ani nikdy neviděli jak probíhá montáž solárního systému a s čím se montážníci v praxi setkávají a jaká řešení nabízí. Takže přijde poptávka na solární systém. Firma koukne odkud zákazník je a pošle k němu obchodního zástupce, ten když dotyčného ukecá na montáž solárního systému, začne se shánět někdo, kdo je blízko a solární systém nainstaluje. Firmě je jedno kdo to je, protože záruku za montáž nese zhotovitel. Firma poskytuje záruku pouze za produkt. A pokud instalatér neodbornou montáží poškodí solární systém, tím líp pro firmu, nenese záruku za špatně odvedenou práci, která ve svém důsledku zapříčinila poškození systému. 
 • Pokud se zákazník domáhá reklamace neoprávněně se po něm vyžaduje, aby definoval zda se jedná o vadu produktu nebo právě odvedenou práci. A tady už nastává malá přehazovaná mezi dodavatelem solárního systému a zhotovitelem. Zhotovitel řekne, že za vše může nekvalitní produkt dodavatele. Dodavatel tvrdí, že produkt poškodil zhotovitel nebo ho špatně nainstaloval.

Proč řešíme my tyto pozáruční opravy?

 • Tato přehazovaná zabere nějaký čas, který většinou dodavatel solárního systému natahuje jak se dá, pokud možno k uplynutí záruční lhůty. Proto vše řádně dokumentujte včetně termínů oznámení reklamace!
 • Další variantou je, že zákazníkovi nikdo nezvedá telefon a v zoufalství hledá někoho kdo to dokáže opravit.
 • Další variantou je, že zákazník skutečně svým laxním přístupem a absencí iniciativy nestihne solární systém reklamovat v rámci záruky.

Co dodáme na závěr?

 • Je dobře, že doc. Ing. Matuška poukázal na chyby v instalacích solárních systémů na ohřev vody. Alespoň zdůraznil, že nelze automaticky očekávat špičkový produkt, perfektně nainstalovaný. Bohužel takto to bývá téměř vždy prezentováno na internetu a teď už je jen na zákazníkovi, aby odhalil kdo umí a kdo neOtázkou zůstává, zda chce potenciální zákazník pouze solární systém, nebo věnuje i čas k hledání firmy, která instalaci provede profesionálně.
 • Na našem trhu se nachází řada firem, které solární systémy na ohřev vody instalují odborně s vysokou úrovní kvality. Pokud budete chtít, rádi Vám doporučíme konkurenční firmu. Máme nejvyšší zájem na tom, aby se solární systémy na ohřev vody instalovaly kvalitně, protože to je nejlepší reklama pro všechny poctivé firmy.
Jak namontovat kolektory na rovnou střechu?
Z čeho se skládá solární kolektor?