3 minut/y čtení (695 slov)
Doporučené

Z čeho se skládá solární kolektor?

rozebereme-solarni-trubicovy-kolektor Rozebereme si pár solárních kolektorů
  • Solární kolektory jsou lapače slunečního záření, které přeměňují sluneční energii na tepelnou. Než se takový solární kolektor vyrobí je třeba zaměřit se na celou řadu faktorů. Řeší se propustnost slunečního záření zasklením, tepelné ztráty kolektoru, absorpční plocha, materiál na rám solárního panelu, přenos tepla z absorbéru, druh materiálu ze kterého bude kolektor vyroben atd. Je toho skutečně velmi mnoho, končí to až u technických řešení způsobu uchycení solárních kolektorů na střeše a podobně.
  • Zkusíme si rozebrat vakuové trubicové a deskové ploché kolektory, ať vidíte z čeho se skládají a jak vypadá kolektor zevnitř. Třeba to bude někoho motivovat k svépomocné výrobě kolektoru, a když ne, budete díky našemu článku aspoň zase o něco chytřejší. Co se týká svépomocného zhotovení kolektoru, máme na mysli deskový plochý kolektor, protože vakuové kolektory v domácích podmínkách nezhotovíte.

A/ Složení vakuového trubicového solárního kolektoru

  • Ukázat si jak vypadá a z čeho se skládá vakuový trubicový kolektor je snadné, protože za rok jich demontujeme dost díky jejich nefunkčnosti. Takže než odvezeme další kolektor na smetiště, mrkneme se na něj zblízka a popíšeme si ho. 
  • Pokud byste někteří měli zájem o náhradní díly na trubicové vakuové kolektory, ozvěte se. Máme bohaté zásoby : )

1. Součástí každého solárního kolektoru je konstrukce na kterou je přichycen. Někdy lépe, jindy hůře, už se nám několikrát stalo, že jsme u zákazníků řešili, že firma, která jim montovala solární systém ho udělala hala bala a kolektory uletěly nebo se vyvrátily

U vakuových trubicových systémů na ohřev vody si dejte pozor, neboť často firmy argumentují tak, že je mezi trubicemi mezera a nemůže je vítr odnést. To je tisíckrát ověřený nesmysl. U každého solárního systému složeného z vakuových trubic jsme řešili jak konstrukci zpevnit, protože systém upevnění, který bývá pro tyto panely dodáván je velmi chatrný. Hodně to připomíná čínské auto v crash testu. Kolektory jsou zavětrovány pouze nerezovými pásky a ty se třepou už od pohledu. Dodavatelé trubicových systémů tuto konstrukci prezentují jako: koncepce inteligentního upevnění umožňující snadnou a rychlou montáž

Dole na fotkách je původní zavětrování. Zpevnění konstrukce hliníkovými profily je vidět na zadní straně. Teď už se kolektory do strany nevyvrátí. 

Podotýkáme, že my jen opravovali po někom, létající kolektory nejsou naše parketa.

Nerezové pásky k zavětrování
Dodatečné zpevnění konstrukce, aby se opět nevyvrátily

2. Vakuový trubicový solární kolektor se dále skládá z horní kolektorové části do které se zasunují vakuové trubice. Obal se nejčastěji vyrábí z hliníku nebo nerezu. Součástí rámu bývají často úchyty k připevnění konstrukce. V boční části kolektoru jsou měděné připojovací vývody s jímkou na teplotní čidlo. Při otevření kolektoru najdeme izolaci lisovanou skelnou vatou a měděnou trubici s jímkami kondenzátoru tepelných trubic. Nic ví tu není. 

Takže: Obal, plastový boční kryt, jímka na čidlo, vnitřní měděná trubice a tepelná izolace.

Šrouby k uchycení konstrukce
Jímka na teplotní čidlo
Detail navaření jímky teplotního čidla
Vnitřní část trubicového kolektoru
Jímky kondenzátoru tepelných trubic
Řez jímkou kondenzátoru

3.Další součástí solárního kolektoru je vakuová trubice. Ta se skládá ze 2 skel mezi nimi je vakuum. Vnitřní část je opatřena selektivním nánosem. Uvnitř trubice jsou teplosměnné hliníkové lamely, které zabezpečují převod tepla z vnitřní skleněné části opatřené selektivním nánosem na tepelnou trubici, která se nachází uvnitř. Vakuová trubice má v horní části korkový špunt a hliníkový kulatý plíšek. Středem vystupuje kondenzátor tepelné trubice, který se umístí do jímky v kolektoru. Tak jak je zobrazeno na předchozích obrázcích. A je to.

Vakuová trubice kolektoru
Vnější a vnitřní sklo vakuové trubice
Teplosměnné hliníkové lamely
Tepelná trubice: kondenzátor, hliník a korek

Mrkněte také na video

Oze.tzb-info.cz: kdo a co dodává?
Vakuové trubicové kolektory. Proč jsou ideální vol...