3 minut/y čtení (671 slov)
Doporučené

Dotace krok za krokem

Zajistíme vám dotaci na solární ohřev Zajistíme vám dotaci na solární ohřev

Dotace Nová zelená úsporám končí k 31.12.2021. Využijte možnost čerpat dotaci na solární panely k ohřevu vody. Letos lze poslední rok čerpat z programu 40.000,- Kč na solární systém.

Vypracujeme projekt, nainstalujeme solár a vyřídíme Vám dotaci!

 • Pokud uvažujete o získání dotace na solární ohřev z programu Nová zelená úsporám je třeba akceptovat všechny podmínky k její získání. Primárně zákazník hradí dodavatelské firmě celou částku, a až následně je dotace proplácena ze strany SFŽP ČR. Orientační výši dotace lze zjistit z dotační kalkulačky nebo ji dostanete vypočítanou v nabídce na dotované opatření (v našem případě solární systém).

K získání dotace je třeba splnit pár podmínek

 • Splnění podmínek dotace je podmíněno konkrétní specifikací samotného dotačního titulu. S vyřízením dotací Vám rádi pomůžeme, máme bohaté zkušenosti. Žádosti o dotace v programu Nová zelená úsporám zajišťujeme našim zákazníkům už od roku 2013.


Výčet sekcí:

1. Vypracujeme Vám projektovou dokumentaci na solární systém

Autorizovaný inženýr zpracuje:

 • projektovou dokumentaci
 • technickou zprávu
 • energetický posudek
 • krycí list
 • bilanci solárních systémů
 • výkresovou část

Povinnou přílohou ze strany objednatele je doložení vlastnictví čísla účtu na který budou finanční prostředky proplaceny. Pokud je více vlastníků dané nemovitosti, potřebnou náležitostí bude jejich souhlas s realizovaným opatřením. Tímto máme připraveny dokumenty k podání žádosti o dotaci.

2. Zaregistrujeme Vás na SFŽP a podáme elektronickou žádost o dotaci

 • Provedeme registraci zákazníka na stránkách SFŽP ČR. Vyplníme elektronickou žádost o dotaci na stránkách Nová zelená úsporám, žádost pečlivě zkontrolujeme a elektronicky odešleme na krajské pracoviště životního prostředí. Následně si vytiskneme a spolu se všemi povinnými přílohami odešleme do 30 ti kalendářních dní na uvedené pracoviště. Obálku označíme viditelně NZÚ - číslo aktuální žádosti.

3. Co se děje s žádostí potom? Přezkum

 • Jakmile mají pracovníci SFŽP ČR všechny potřebné doklady k dispozici začnou se žádostí zabývat a zkoumat její správnost. Pokud je žádost podaná se všemi povinnými přílohami a jsou splněny všechny technické požadavky dojde k akceptaci Vaší žádosti. 
 • Do Vaší emailové schránky dojde akceptační dopis a lhůta ve které je třeba dané opatření realizovat. Se samotnou realizaci solárního systému však můžete začít před podáním žádosti o dotaci, v průběhu podání, nebo po podání a schválení žádosti.

 Na jaký solární systém Vám zajistíme dotaci?

 • Naše solární systémy jsou složeny výhradně z evropských produktů. K montážím solárních systémů disponujeme všemi potřebnými osvědčeními.
 • Pokud Vás zajímá jak nás hodnotí naši zákazníci, můžete si přečíst jejich zkušenosti s naší firmou: https://najisto.centrum.cz/1981186/pavel-kocian/hodnoceni/.
 • Na celou dodávku a montáž solárního systému uzavíráme se zákazníkem řádnou smlouvu o dílo dle platných zákonů ČR. Ve většině případů hradí zákazník pouze zálohovou fakturu při složení materiálu v místě instalace a následná fakturace je provedena až po realizaci samotného solárního systému a jeho řádném uvedení do trvalého provozu.

 Vy vyplníte dotazník a my vypracujeme nabídku, kterou neodmítnete.

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

Po realizaci solárního systému dojde k proplacení dotace!

 • Máme-li zrealizováno, vyhotovíme doklady po realizaci, tyto podepíšete a doložíte Státnímu fondu životní prostředí. Tímto krokem máme splněno vše potřebné a pouze se vyčkává na proplacení dotace na solární systém ministerstvem životního prostředí. Toto období je v rozmezí cca 3 týdnů od doložení realizačního opatření.
 • Následně Vám bude zaslán formulář: prohlášení přijetí podmínek dotačního programu, který podepíšete, necháte úředně ověřit a pošlete ve stanované lhůtě zpět na SFŽP ČR.

Tímto je celý dotační proces Vaší žádosti o dotaci na solární systém u konce.

 Akce od A do Z, instalace solárního systému a zajištění dotace

 • Montáž 2 ks solárních kolektorů V Křemži. Kolektory jsou napojeny na solární zásobník umístěný v technické místnosti RD. Dohřev bojleru je řešen kotlem na TP. 
 • Předpokládaná úspora v rámci životnosti systému jsou statisíce.
 • Zákazníkovi jsme zajistili čerpání dotace ze SFŽP ČR v programu Nová zelená úsporám ve výši 40.000,- Kč.

Děkujeme za důvěru a přejeme mnoho slunečních dní! 

Statistika na trhu se solárními kolektory v ČR 
REAKCE na COVID 19